Ρυθμίσεις Αυτόματης προστασίας

Οι ρυθμίσεις Αυτόματης προστασίας σάς βοηθούν στη ρύθμιση των παραμέτρων των λειτουργιών Προστασία χρόνου εκκίνησης και Προστασία σε πραγματικό χρόνο του Norton. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των ρυθμίσεων προκειμένου να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Norton εντοπίζει και καταργεί τις απειλές. Η Σάρωση αφαιρούμενων μέσων εκτελεί έλεγχο για ιούς κατά την τοποθέτηση αφαιρούμενων μέσων.

Η ολοκλήρωση της σάρωσης αφαιρούμενων μέσων διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Η γρήγορη εισαγωγή και εξαγωγή των αφαιρούμενων μέσων ενδέχεται να δημιουργήσει προειδοποίηση ότι η συσκευή βρίσκεται σε χρήση. Αν πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε ένα αφαιρούμενο μέσο χρησιμοποιώντας αυτόν τον υπολογιστή, περιμένετε μερικά λεπτά πριν το αφαιρέσετε.

Η Προστασία χρόνου εκκίνησης αυξάνει την ασφάλεια κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Η λειτουργία Προστασία χρόνου εκκίνησης διασφαλίζει ότι το Auto-Protect εκτελείται κατά το χρόνο εκκίνησης. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν Norton να σαρώνει αρχεία πριν χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόγραμμα ή από το λειτουργικό σύστημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της λειτουργίας Προστασία σε πραγματικό χρόνο για να προσδιορίσετε τα στοιχεία προς σάρωση. Εντοπίζει επίσης ενεργά τους άγνωστους κινδύνους ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να καθορίσετε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίζεται ένας κίνδυνος ασφαλείας ή μια δραστηριότητα που μοιάζει με κίνδυνο. Το Auto-Protect αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας Προστασία σε πραγματικό χρόνο. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται να διατηρείτε το Auto-Protect πάντα ενεργοποιημένο.

Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Αυτόματη προστασία;

Το Auto-Protect φορτώνει στη μνήμη και παρέχει συνεχή προστασία καθώς εργάζεστε. Εκτελεί έλεγχο για ιούς και άλλους κινδύνους ασφαλείας κάθε φορά που εκτελείτε προγράμματα στον υπολογιστή.

Το Auto-Protect εκτελεί έλεγχο για ιούς κατά την τοποθέτηση αφαιρούμενων μέσων, την πρόσβαση στο Internet ή τη χρήση αρχείων εγγράφων τα οποία λαμβάνετε ή δημιουργείτε.

Προσαρμογή ρυθμίσεων της λειτουργίας Αυτόματη προστασία

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Antivirus.

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Για κανονικούς χρήστες, συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά μια λειτουργία, συνιστάται να την ενεργοποιήσετε εκ νέου όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν θέλετε τα στοιχεία χαμηλού κινδύνου να καταργούνται αυτόματα, ρυθμίστε τις παραμέτρους της Προηγμένης λειτουργίας SONAR.

Πώς μπορώ να προσαρμόσω την Προηγμένη λειτουργία SONAR;

Το Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) σας παρέχει προστασία σε πραγματικό χρόνο από απειλές και ανιχνεύει προληπτικά άγνωστους κινδύνους ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Το SONAR προσδιορίζει εν δυνάμει απειλές με βάση τη συμπεριφορά των εφαρμογών. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τον τρόπο με τον οποίο το SONAR καταργεί τις απειλές χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της Προηγμένης λειτουργίας SONAR.

Ρύθμιση αυτόματης κατάργησης απειλών από το SONAR

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

 3. Στην ενότητα Αυτόματη κατάργηση κινδύνων, ορίστε το ρυθμιστικό στην επιλογή Πάντα.

 4. Στην ενότητα Κατάργηση κινδύνων αν λείπω, ορίστε το ρυθμιστικό στην επιλογή Πάντα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Πώς μπορώ να εξαιρέσω ένα αρχείο από το Auto-Protect και τις σαρώσεις;

Αν πιστεύετε ότι το Norton αναγνωρίζει μια αξιόπιστη εφαρμογή ως κίνδυνο ασφαλείας, μπορείτε να εξαιρέσετε το αρχείο από τις σαρώσεις Norton.

Εξαίρεση αρχείων από τις σαρώσεις του Norton

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Antivirus.

 3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής Λογισμικό προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στην καρτέλα Σαρώσεις και κίνδυνοι.

 4. Στην ενότητα Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Στη γραμμή Στοιχεία που εξαιρούνται από σαρώσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων.

  • Στη γραμμή Στοιχεία που εξαιρούνται από το Auto-Protect, SONAR και Download Intelligence, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φακέλων ή Προσθήκη αρχείων.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη στοιχείου, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εξαιρέσετε από τις σαρώσεις.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Πώς μπορώ να προσθέσω τα προγράμματα email POP3 και SMTP που χρησιμοποιώ στη λειτουργία Προστατευμένες θύρες;

Το Norton προστατεύει λογαριασμούς email που χρησιμοποιούν θύρες POP3 και SMTP χωρίς SSL. Για να διασφαλίσετε την προστασία email, η Symantec συνιστά να ελέγξετε τους αριθμούς θυρών των πρωτοκόλλων POP3 και SMTP για το πρόγραμμα email που χρησιμοποιείτε. Αν το πρόγραμμα email δεν χρησιμοποιεί τους προεπιλεγμένους αριθμούς θυρών, πρέπει να προσθέσετε τους αριθμούς θυρών στο παράθυρο Προστατευμένες θύρες μη αυτόματα. Η λειτουργία Προστατευμένες θύρες σάς βοηθά να προστατεύετε το πρόγραμμα email που χρησιμοποιείτε από ιούς και άλλες απειλές ασφαλείας.

Ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) παρέχει τους αριθμούς θυρών για το πρόγραμμα email που χρησιμοποιείτε.

Προσθήκη θυρών POP3 και SMTP στη λειτουργία Προστατευμένες θύρες

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Antivirus.

 3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής Λογισμικό προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στην καρτέλα Σαρώσεις και κίνδυνοι.

 4. Στην ενότητα Προστατευμένες θύρες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο Προστατευμένες θύρες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο Προσθήκη θύρας για προστασία, στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος θύρας, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να προσθέσετε μια θύρα εισερχόμενης email, κάντε κλικ στο στοιχείο POP3.

  • Για να προσθέσετε μια θύρα εξερχόμενης email, κάντε κλικ στο στοιχείο SMTP.

 7. Στο πλαίσιο Θύρα, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας.

  Ο αριθμός θύρας πρέπει να είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 65535.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 9. Στο παράθυρο Προστατευμένες θύρες, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

 10. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v7631626_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2017