Άλλα προϊόντα

Turn off or turn on Norton Safe Search

Norton Safe Search protects you from online threats by automatically filtering unsafe website from search results. It also provides safety ratings on all your search results to help you decide which site is more safe and trustworthy to open. We recommend that you set Norton Safe Search as the default search provider in your browser.

You can configure the browser preferences to change your default search provider to Norton Safe Search or any other search provider of your choice.

Depending on your browser, select one of the following:

Google Chrome

 1. Start Google Chrome.

 2. On the top-right corner of the Chrome browser, click the Customize and control Google Chrome icon, and navigate to More Tools and click Extensions.
 3. In the Extensions window, next to Norton Safe Search, click on the toggle button to enable or disable the feature.

 4. Restart Google Chrome.

Mozilla Firefox

 1. Start Mozilla Firefox.

 2. On the top-right corner, click Open menu and then click Add-ons.
 3. On the Extensions tab, click Enable.

  To turn off Norton Safe Search, click Disable.

 4. Restart Mozilla Firefox.

Apple Safari for Mac

The following steps work only for legacy Norton extension and do not work for Safari 12.x or later.

 1. Start Apple Safari.

 2. From the menu bar, click Safari > Preferences.

 3. On the Extensions tab, select Norton Safe Search.

 4. Next to Norton Safe Search as default, select Yes to enable, or No to disable Norton Safe Search.

 5. On the Search tab, next to search engine, select the search engine of your choice.

 6. Exit the preferences window.

Microsoft Internet Explorer

 1. Start Internet Explorer.

 2. Do one of the following depending upon your version of Internet Explorer.

  • For Internet Explorer 9 and later: On the top-right corner, click the Settings icon, and then click Manage add-ons.

  • For Internet Explorer 8: On the top-right corner, click Tools, and then click Manage Add-ons.

 3. In the Manage Add-ons window, under Add-on Types, click Search Providers.

 4. Click Norton Safe Search, and then click Set as default.

 5. Click Close.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v76078948
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2021