Άλλα προϊόντα

Enable or disable Norton Safe Search extension from your browser

Norton Safe Search protects you from online threats by automatically filtering unsafe website from search results. It also provides safety ratings on all your search results to help you decide which site is more safe and trustworthy to open. We recommend that you set Norton Safe Search as the default search provider in your browser.

You can configure the browser preferences to change your default search provider to Norton Safe Search or any other search provider of your choice.

Norton Safe Search is installed as part of your Norton Safe Web extension. Depending on your browser, select one of the following to enable or disable the Norton Safe Web extension:

Google Chrome

 1. Start Google Chrome.
 2. On the top-right corner of the Chrome browser, click the Customize and control Google Chrome icon, and navigate to More Tools and click Extensions.
 3. In the Extensions window, navigate to Norton Safe Search Enhanced.

  Move the slider to enable or disable the extension.

 4. Restart Google Chrome.

Mozilla Firefox

 1. Start Mozilla Firefox.
 2. On the top-right corner, click Open Application menu and then click Add-ons and Themes.
 3. In the Extensions tab, under Manage Your Extensions, move the slider to enable or disable Norton Safe Web.

 4. Restart Mozilla Firefox.

Microsoft Edge

 1. Start Microsoft Edge.

 2. Click the Extensions User-added imageicon on the top-most corner of the browser and click Manage Extension.

 3. In the Extensions page, under Installed Extensions, move the slider to enable or disable Norton Safe Web.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v76078948
Λειτουργικό σύστημα: Mac;Windows
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2022