Λήψη και εγκατάσταση του Norton Mobile Security που αγοράσατε από πάροχο υπηρεσιών

Κατεβάστε το Norton Mobile Security

    Εάν το Norton Mobile Security είναι ήδη εγκατεστημένο στην συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το καταργήσατε πριν εγκαταστήσετε και ενεργοποιήσετε την συνδρομή Norton Mobile Security από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή Πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL λήψης που λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη λήψη της εφαρμογής Norton Mobile Security.

    Ανακατευθύνεστε στη σελίδα του παρόχου υπηρεσιών στο Google Play για τη λήψη της εφαρμογής Norton.

  3. Πατήστε την επιλογή Εγκατάσταση.

    Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιείται αυτόματη εγκατάσταση της εφαρμογής Norton στη συσκευή Android.

  4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε Άνοιγμα για να εκκινήσετε την εφαρμογή Norton Mobile Security.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v75364623_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2018