Επαναφορά αρχείων - Επαναφορά αρχείων από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά για να αντιγράψετε στον υπολογιστή αρχεία για τα οποία είχατε προηγουμένως δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας.

Όταν επαναφέρετε αρχεία, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επαναφορά από

Εμφανίζει το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας από το οποίο θα γίνει ανάκτηση των αρχείων που επαναφέρονται

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Από προεπιλογή, το Norton 360 Online εμφανίζει τη θέση αντιγράφου ασφαλείας του πιο πρόσφατου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήσατε, καθώς και τις αρχικές θέσεις των αρχείων. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε το στοιχείο "Επαναφορά από σύνολο αντιγράφων ασφαλείας", για να επαναφέρετε αρχεία από οποιοδήποτε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, στο οποίο το Norton 360 Online είχε προηγουμένως εκτελέσει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προβολή όλων για να αλλάξετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Αρχεία

Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό και το συνολικό μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να επαναφέρετε από το επιλεγμένο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά όλων των αρχείων και κατηγοριών για να επιλέξετε ή να καταργήσετε όλες τις κατηγορίες αρχείων.

  • Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας τα οποία θέλετε να επαναφέρει το Norton 360 Online. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Αναζήτηση αρχείων και φακέλων για να επιλέξετε ένα αρχείο.

    Για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που επιλέγετε μπορείτε να δείτε το συνολικό αριθμό αρχείων που έχετε επιλέξει προς επαναφορά. Μπορείτε επίσης να δείτε το συνολικό μέγεθος των αρχείων που έχετε επιλέξει προς επαναφορά.

  • Μπορείτε να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους κατά όνομα, για την προσθήκη ή την κατάργησή τους από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που έχετε επιλέξει προς επαναφορά. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε αρχεία με συγκεκριμένη επέκταση.

Τα αρχεία που επιλέγετε να μην επαναφέρετε παραμένουν στα αντίγραφα ασφαλείας και μπορείτε να τα επαναφέρετε κάποια άλλη στιγμή.

Επαναφορά σε

Εμφανίζει το σημείο στον υπολογιστή όπου τοποθετούνται τα αρχεία που επαναφέρονται

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Από προεπιλογή, το Norton 360 Online εμφανίζει τις αρχικές θέσεις των αρχείων. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους θέση ή να μεταβείτε σε μια νέα θέση στην οποία μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αλλαγή για να αλλάξετε τη θέση της επιλογής Επαναφορά σε.

Εάν επαναφέρετε αρχεία στην αρχική θέση τους, το Norton 360 Online αντικαθιστά τα αρχεία που έχουν τα ίδια ονόματα με τα αρχεία που επαναφέρονται σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική θέση για την επιλογή Επαναφορά σε ώστε να μην αντικατασταθούν αρχεία.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει επανεγκατάσταση του Norton 360 Online, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σύνολο αντιγράφων ασφαλείας κατά την επαναφορά δεδομένων για τον υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προβολή όλων για να επιλέξετε το σωστό σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά αρχείων για να επαναφέρετε τα αρχεία. Εάν τα αρχεία στη θέση προορισμού έχουν το ίδιο όνομα με το αρχείο προς επαναφορά, το Norton 360 Online σας ρωτά εάν θέλετε να γίνει αντικατάσταση του αρχείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Να καταχωρηθεί αυτή η απόφαση στο πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση αντικατάστασης για να γίνει επαναφορά όλων των αρχείων στην αρχική θέση.

Επαναφορά αρχείων

Επιλογή αρχείων για επαναφορά

Επαναφορά αρχείου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

Επιλογή προορισμού επαναφοράς

Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας την Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση του Norton 360 Online

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7520592_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2011