Ενεργοποίηση της Απομακρυσμένης διαχείρισης

Οι ρυθμίσεις Απομακρυσμένης διαχείρισης ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο το Norton Studio παρακολουθεί τις συσκευές σας.

Όταν η επιλογή Απομακρυσμένη διαχείριση είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton στέλνει τα στοιχεία του στο Norton Studio. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το προϊόν Norton δεν δημοσιεύει τα στοιχεία του στο Norton Studio.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v74756099_nst_retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2017