Σφάλμα: «8702,32» εμφανίζεται κατά την εκτέλεση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να εμφανιστεί αν ένα από τα αρχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας είναι ανοιχτό κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία για τα οποία δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται και επανεκτελέστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Πριν εκτελέσετε εκ νέου τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Αυτό το σφάλμα ενδεχομένως να προκύψει αν η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ακυρωθεί πρόωρα πριν την ολοκλήρωση. Κατ' επέκταση, ένα από τα αρχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας είναι κλειδωμένο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, πρέπει να περιμένετε την απελευθέρωση του κλειδώματος αρχείου, για την οποία ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες. Αν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για περαιτέρω βοήθεια.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v74596904_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2015