Ενημέρωση ορισμών ιών

Το Norton Bootable Recovery Tool εκτελεί αυτόματη λήψη και ενημέρωση των πιο πρόσφατων ορισμών ιών από τους διακομιστές Symantec όταν εκκινείτε τη σάρωση και είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Οι πιο πρόσφατοι ορισμοί ιών βοηθούν στην προστασία του υπολογιστή σας από τους πιο πρόσφατους ιούς και τις απειλές ασφαλείας.

Αν οι ορισμοί ιών δεν είναι ενημερωμένοι, το Norton Bootable Recovery Tool ενδέχεται να μην μπορεί να εντοπίσει και να καταργήσει όλες τις πρόσφατες απειλές ασφαλείας από τον υπολογιστή σας.

Αν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση IP για τη σύνδεση στο Internet, διαμορφώστε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαχείριση δικτύου για να ενημερώσετε τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών. Αν χρησιμοποιείτε διαμόρφωση ή διακομιστή μεσολάβησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση στο Internet.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v74152701_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016