Εκτέλεση σάρωσης με χρήση του Norton Bootable Recovery Tool

Αν ο υπολογιστής σας είναι μολυσμένος και δεν μπορείτε να εκκινήσετε τα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Norton Bootable Recovery Tool για να αφαιρέσετε τις απειλές και να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.

Εκτελέστε σάρωση με χρήση του Norton Bootable Recovery Tool

  1. Εισαγάγετε το μέσο ανάκτησης και εκκινήστε τον υπολογιστή σας από το μέσο ανάκτησης.

    Στα πιθανά μέσα ανάκτησης περιλαμβάνονται το DVD του Norton Bootable Recovery Tool, ένα USB key ή το CD του προϊόντος.

  2. Διαβάστε την Άδεια χρήσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνώ.

  3. Στο παράθυρο Norton Bootable Recovery Tool, κάντε κλικ στο στοιχείο Προηγμένη σάρωση ανάκτησης Norton.

    Το στοιχείο Αποθήκευση πληροφοριών περιόδου λειτουργίας σάρωσης είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες περιόδου λειτουργίας σάρωσης ώστε να μπορείτε να αναιρέσετε αυτές τις ενέργειες, αν χρειαστεί.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη σάρωσης.

  5. Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, αφαιρέστε το μέσο ανάκτησης από τη μονάδα δίσκου ή τη θύρα USB και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73999592_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2016