Πληροφορίες φήμης σε ειδοποιήσεις τείχους προστασίας

Το τείχος προστασίας σάς προειδοποιεί για προσπάθειες σύνδεσης από άλλους υπολογιστές και για προσπάθειες από προγράμματα στον υπολογιστή σας να συνδεθούν σε άλλους υπολογιστές. Οι λεπτομέρειες φήμης των ειδοποιήσεων του τείχους προστασίας σας βοηθούν να λάβετε οριστικές αποφάσεις σχετικά με το αν θα επιτρέψετε ή θα αποκλείσετε τις απόπειρες επικοινωνίας των εφαρμογών δικτύωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεπτομέρειες φήμης για να προσδιορίσετε την αξιοπιστία των προγραμμάτων και των διεργασιών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας και έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η τεχνολογία ασφαλείας βάσει φήμης παρέχει χαρακτηρισμούς φήμης για αρχεία στο Internet βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται από πελάτες του Norton.

Το Norton λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για το αρχείο, όπως το όνομα αρχείου και το κλειδί κατακερματισμού και αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες στο διακομιστή της Symantec. Οι διακομιστές της Symantec αναλύουν τις πληροφορίες των αρχείων και παρέχουν ένα επίπεδο αξιοπιστίας για το αρχείο. Αυτές οι πληροφορίες φήμης αποστέλλονται πίσω στον υπολογιστή σας. Με βάση τις πληροφορίες φήμης για το πρόγραμμα, μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε την εισερχόμενη ή εξερχόμενη επισκεψιμότητα. Αν κάποιο από τα αρχεία είναι ύποπτο ή ευπαθές, το Norton επισημαίνει το επίπεδο αξιοπιστίας ως Πενιχρό ή Κακό.

Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες φήμης που συλλέγει η Symantec. Αν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, το Norton χρησιμοποιεί τις πληροφορίες φήμης που υπάρχουν τοπικά.

Στο αριστερό πλαίσιο των ειδοποιήσεων του τείχους προστασίας, μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες φήμης:

Εξάπλωση

Δείχνει την εξάπλωση σε χρήστες του αρχείου. Αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει εκατομμύρια πελάτες του Norton Community Watch καθώς και η ανάλυση έρευνας της Symantec.

Οι διάφορες κατηγορίες είναι:

 • Πολύ λίγοι χρήστες

  Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει πολύ μικρή εξάπλωση μεταξύ χρηστών.

 • Λίγοι χρήστες

  Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει μέτρια εξάπλωση μεταξύ χρηστών.

 • Πολλοί χρήστες

  Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει μεγάλη εξάπλωση μεταξύ χρηστών.

Ηλικία

Υποδεικνύει την ηλικία του αρχείου με βάση τα δεδομένα που έχουν κοινοποιήσει εκατομμύρια χρήστες του Norton Community Watch καθώς και η ανάλυση έρευνας της Symantec.

Επίπεδο αξιοπιστίας

Προβάλει το επίπεδο αξιοπιστίας του αρχείου.

Η Symantec εκχωρεί τα ακόλουθα επίπεδα αξιοπιστίας:

 • Αξιόπιστο - Υποδεικνύει ότι το αρχείο ανήκει στα Αξιόπιστα αρχεία Norton.

 • Καλή αξιοπιστία - Η Symantec διαθέτει πολλές ενδείξεις ότι το αρχείο είναι αξιόπιστο.

 • Μη αποδεδειγμένη αξιοπιστία - Η Symantec δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το αρχείο ώστε να εκχωρήσει επίπεδο αξιοπιστίας σε αυτό.

  Το αρχείο δεν είναι ασφαλές αλλά ούτε και επικίνδυνο.

 • Ανεπαρκής αξιοπιστία - Η Symantec διαθέτει λίγες μόνο ενδείξεις ότι το αρχείο είναι αξιόπιστο.

 • Κακή αξιοπιστία - Η Symantec διαθέτει πολλές ενδείξεις ότι το αρχείο δεν είναι αξιόπιστο.

  Το αρχείο είναι ύποπτο και μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σας.

Αν το παράθυρο Ειδοποίηση τείχους προστασίας εμφανίζει Πενιχρή ή Κακή φήμη, η Symantec συνιστά να επιλέξετε την επιλογή Τερματισμός ή Να αποκλείεται πάντοτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογές. Αυτή η ενέργεια τερματίζει ή αποκλείει κάθε απόπειρα πρόσβασης από το πρόγραμμα ή τη διαδικασία. Αυτό το πρόγραμμα ή διαδικασία είναι ύποπτο και μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73923944_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016