Σύνδεση και αποσύνδεση από το Identity Safe

Το Norton Identity Safe σας ζητά να συνδεθείτε στη θυρίδα αποθήκευσης, στην αρχή κάθε περιόδου λειτουργίας χρήστη των Windows. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Norton Identity Safe ώστε να αποσυνδέεται αυτόματα από τη θυρίδα αποθήκευσης, έπειτα από καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να επανεισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης για να συνεχίσετε τη χρήση του Norton Identity Safe.

Για να προστατεύσετε τα δεδομένα του Identity Safe, φροντίστε να αποσυνδέεστε από τη θυρίδα αποθήκευσης, όταν βρίσκεστε μακριά από τη συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αποσύνδεση από τη θυρίδα αποθήκευσης, στο κύριο παράθυρο κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > και επιλέξτε Κλείσιμο θυρίδας αποθήκευσης έπειτα από ώρες λεπτά αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αποσύνδεση σε Android και iOS, πατήστε το κουμπί Εφαρμογής > Ρυθμίσεις > Θυρίδα αποθήκευσης > Αυτόματο κλείδωμα > και επιλέξτε το χρονικό διάστημα αυτόματου κλειδώματος.

Για πλήρη αποσύνδεση από το Norton Identity Safe, στο κύριο παράθυρο του Norton Identity Safe, κάντε κλικ στη διεύθυνση email σας και έπειτα στην επιλογή Έξοδος από το λογαριασμό Norton.

Για να αποσυνδεθείτε από τη θυρίδα αποθήκευσης σε Android ή iOS, πατήστε το κουμπί Εφαρμογής και έπειτα Κλείσιμο θυρίδας αποθήκευσης. Για την πλήρη αποσύνδεση από το Norton Identity Safe, πατήστε Αποσύνδεση στο κύριο παράθυρο της εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να αποσυνδεθείτε από το Identity Safe πατώντας το κουμπί Εφαρμογής > Ρυθμίσεις > Λογαριασμός > Έξοδος.

Για να προβάλλετε ή να επεξεργαστείτε τα εμπιστευτικά δεδομένα, πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Identity Safe.

Για να συνδεθείτε στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους από τη γραμμή εργαλείων Norton

  1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.

  2. Στη γραμμή εργαλείων του Norton, κάντε κλικ στο στοιχείο ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ.

  3. Αν σας ζητηθεί, στο παράθυρο Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton για να συνδεθείτε στο Identity Safe.

  4. Στο παράθυρο Θυρίδα αποθήκευσης κλειστή, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Για να αποσυνδεθείτε από τη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους από τη γραμμή εργαλείων Norton

  1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης

  2. Στη γραμμή εργαλείων Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Η ΘΥΡΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ και μετακινήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου προς τα δεξιά.

    Μπορείτε επίσης να κλείσετε τη θυρίδα αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό που βρίσκεται στο κύριο παράθυρο του Norton Identity Safe.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73785935_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015