Σύνδεση στο λογαριασμό Norton

Το Identity Safe σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους για την αποθήκευση των δεδομένων του Identity Safe. Για να δημιουργήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Norton. Η αποθήκευση των δεδομένων του Identity Safe στο διαδίκτυο γίνεται με χρήση του λογαριασμού σας Norton. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες θυρίδες αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους που συσχετίζονται με διαφορετικούς λογαριασμούς Norton χρησιμοποιώντας το παράθυρο Είσοδος στο λογαριασμό Norton.

Για ένα λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μία θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Norton, μπορείτε να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας.

Μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω επιλογές στο παράθυρο Είσοδος στο λογαριασμό Norton :

Διεύθυνση email

Σας ζητά να καταχωρήσετε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Norton.

Κωδικός πρόσβασης

Σας ζητά να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Norton.

Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης

Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό Norton, ακόμα και μετά από επανεκκίνηση ή αποσύνδεση του υπολογιστή σας.

Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι επιλεγμένη.

Σύνδεση

Σας επιτρέπει να εισέλθετε στο λογαριασμό Norton.

Για να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Norton.

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης

Σας επιτρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης και να λάβετε έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια διεύθυνση email που παρείχατε, όταν δημιουργήσατε το λογαριασμό Norton. Η Symantec αποστέλλει έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση email σας. Αφού εισέλθετε στο λογαριασμό Norton, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Norton.

Δημιουργία λογαριασμού Norton

Σύνδεση και αποσύνδεση από το Identity Safe

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73760847_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013