Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη διαχείριση

Η Απομακρυσμένη διαχείριση σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε απομακρυσμένα το προϊόν Norton μέσω του λογαριασμού Norton. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή Απομακρυσμένη διαχείριση, μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία του προϊόντος Norton και να επιδιορθώσετε ορισμένα ζητήματα ασφαλείας της συσκευής σας.

Όταν η επιλογή Απομακρυσμένη διαχείριση είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton αποστέλλει λεπτομέρειες που σχετίζονται με το προϊόν Norton στο λογαριασμό Norton. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το προϊόν Norton δεν δημοσιεύει τις λεπτομέρειες.

Από προεπιλογή, η επιλογή Απομακρυσμένη διαχείριση είναι απενεργοποιημένη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Norton κατά την ενεργοποίηση της επιλογής Απομακρυσμένη διαχείριση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Απομακρυσμένης διαχείρισης

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Απομακρυσμένη διαχείριση, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v73675139_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2018