Άλλα προϊόντα

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εντοπίζει, κατηγοριοποιεί και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για αρχεία που δημιουργούνται από τα περισσότερα προγράμματα υπολογιστών.

Η παρακάτω λίστα περιέχει κάποιους από τους τύπους αρχείων που περιλαμβάνει κάθε κατηγορία αρχείου αντιγράφου ασφαλείας:

Εικόνες

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Φωτογραφικές εικόνες JPEG και JIFF (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf), αρχεία εικόνας Graphic Interchange Format (.gif), αρχεία Bitmap Graphics (.bmp, .pct), αρχεία Tagged Image Format (.tif, .tiff), εικόνες Adobe PhotoDeluxe (.pdd), αρχεία Windows Metafile (.wmf), αρχεία Portable (Public) Network Graphic (.png), αρχεία Photoshop (.psd), αρχεία Macintosh Quickdraw/PICT Drawing (.pict), αρχεία Encapsulated PostScript (.eps), αρχεία MS Foxpro Screen (.sct), αρχεία Run Length Encoded Bitmap (.rle), αρχεία Device-Independent Bitmap Graphic (.dib), αρχεία Borland JBuilder Project (.jpx), αρχεία Japan Picture Format (.jpc), αρχεία Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw), αρχεία Pixar Picture (.pxr), αρχεία CAD (.vda), Pixar Picture File (.pxr), TARGA File (.tga), Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai), Kodak Photo CD (.pcd), Kodak RAW Bitmap Image (.kdc), Adobe InDesign Document (.indd), Paint Shop Pro Image (.psp), Corel Vector Graphic Drawing (.cdr) και αρχεία Targa Bitmap (.icb, .vst).

Μουσική

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε: Αρχεία MPEG Audio Stream, Layer III (.mp3), αρχεία MPEG-4 Video (.mp4), αρχεία MPEG-4 Audio Layer (.m4a), αρχεία Apple Protected AAC (.m4p), αρχεία Real Networks RealMedia Streaming Media (.ra), αρχεία RealMedia Streaming Media (.rm), αρχεία RealMedia Metafile (.ram), αρχεία MIDI (.rmi), αρχεία MS Windows Media Audio (.wma), αρχεία MPEG-2 Advanced Audio Coding (.aac), αρχεία Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format (.ape), αρχεία Free Lossless Audio Codec (.flac), αρχεία Waveform Audio (.wav), αρχεία MP3 Playlist (.m3u), αρχεία Musical Instrument Digital Interface MIDI Sound (.mid; .midi), αρχεία Fast Tracker 2 Extended Module (.xm), αρχεία ScreamTracker v3 Sound (.s3m), MPEG Audio Stream, Layer I (.mp1), Windows Media Player Playlist (.wpl), Playlist (.pls), Audio Codec 3 File (.a3c), Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff) και MPEG Audio Stream, Layer II (.mp2).

Αρχεία οικονομικών στοιχείων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Money (.mny, .mn1, .mn2, .mn3, .mn4, .mn5, .mn6, .mn7, .mn8, .mn9, .mn10, .mn11, .mn12, .mn13, .mn14, .mn15, .mbf), αρχεία TurboTax Tax Return (.tax), αρχεία H&R Tax Return (.t01, .t02, .t03, .t04, .t05, .t06), αρχεία TaxACT (.ta0, .ta1, .ta2, .ta3, .ta4, .ta5, .ta8, .ta9), αρχεία QuickBooks (.qba, .qbb, .qbi, .qbw, .qbx, .qph, .qdf, .qdb, .qif, .qsd, .qel, .qph, q00, q01, .q02, .q03, .q04, .q05, .Q98), αρχεία Olicom Fax (.ofx), Quicken Data File (.qdt), Simply Accounting File (.sdb) και αρχεία Open Financial Connectivity (.ofc).

Βίντεο

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Windows Media (.wmv), αρχεία Apple QuickTime Video Clip (.mov), αρχεία MPEG 1 System Stream (.mpg, .mpeg), αρχεία Macromedia Flash Format (.swf), αρχεία Audio Video Interleave (.avi), αρχεία MS Advanced Streaming Format (.asf), αρχεία Beijer E-Designer (.mpa), αρχεία MPEG Movie Clip (.mpe), αρχεία MPEG-4 Video (.m4v), Digital Video File (.dv), Ogg Vorbis Compressed Video File (.ogm), Open Media Format File (.omf) MPEG-1 Video File (.m1v), MPEG-2 Program Stream Format File (.m2p), MPEG-2 Video Only File (.m2v), QuickTime Movie (.moov), MPEG-1 Video File (.mpv), QuickTime Movie (.qt), VDOScript File (.vdo) και DVD Video Movie File (.vob).

Έγγραφα του Office

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Έγγραφα και πρότυπα Microsoft Word (doc, .dot), φύλλα εργασίας και πρότυπα Microsoft Excel (.xls, .xlt, .xlam), αρχεία παρουσίασης και προβολής διαφανειών Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps), αρχεία Microsoft Project (.mpp), αρχεία Adobe Acrobat (.pdf), αρχεία κειμένου (.txt), αρχεία Postscript (.ps), αρχεία Hypertext Markup Language (.htm, .html), έγγραφα Microsoft HTML (.mht), αρχεία WildTangent Branded .PNG (.wpg), αρχεία κειμένου μεταβλητών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv) και έγγραφα WordPerfect PC Suite (.wpd).

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Outlook Personal Folder (.pst), μηνύματα Microsoft Exchange Mail (.msg), Microsoft Outlook Express E-mail ή Windows Mail (.dbx), αρχεία Netscape Mail E-mail Message (.snm), Media Stream Broadcast (.msb), Mailbox Message File (.mbx), Microsoft Outlook Rules Wizard File (.rwz), Microsoft Outlook Express Electronic Mail (.eml), First Reader Saved Message Folder (.fol) και (.MsMessageStore).

Επαφές

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία Microsoft Outlook Address Book (.wab), αρχεία Microsoft Personal Address Book (.pab), αρχεία Palm Address Book (.aba), αρχεία Beijer E-Designer (.mpa), αρχεία Palm Date Book (.tda), αρχεία vCard (.vcf); Microsoft Outlook Address Book (.oab), Microsoft Phonebook (.pbk), Palm DateBook File (.dba) και Sharp Organizer Telephone Bank (.ozp).

Αγαπημένα του Internet

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αρχεία τοποθεσιών στο Internet (.url) που εμφανίζονται στο μενού Αγαπημένα του Internet Explorer.

Άλλοι τύποι αρχείων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα αρχεία που προστέθηκαν ειδικά από εσάς στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα αρχεία που το Norton 360 Online δεν μπορεί να προσθέσει σε καμία από τις κατηγορίες αρχείων του.

Για παράδειγμα, καταργείτε μία επέκταση αρχείου από μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας και προσθέτετε ένα αρχείο με την ίδια επέκταση στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Norton 360 Online προσθέτει το αρχείο στην κατηγορία Άλλοι τύποι αρχείων.

Ορισμένοι τύποι αρχείων χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα προσωρινά. Αυτά τα αρχεία είναι συνήθως αρχεία τύπου .tmp. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αυτά τα αρχεία διότι αποθηκεύονται ήδη στο δίσκο κατά τη δημιουργία τους.

Περιστασιακά, μπορεί να παρατηρήσετε έναν κενό φάκελο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο αρχικός φάκελος περιλάμβανε ένα αρχείο για το οποίο κανονικά δεν δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας, όπως ένα προσωρινό αρχείο.

Για ορισμένους τύπους αρχείων εικόνας δεν μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας εάν δεν συμπεριλαμβάνονται αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μια τυπική μορφή αρχείου για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είναι η μορφή .jpg (προφέρεται "τζέι-πεγκ"). Η λειτουργία Αντίγραφα ασφαλείας του Norton συμπεριλαμβάνει στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχεία .jpg εάν εμπεριέχουν πληροφορίες κατασκευαστή της φωτογραφικής μηχανής.

Προσθήκη ή επεξεργασία μιας επέκτασης αρχείου σε μια κατηγορία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Κατάργηση επέκτασης αρχείου από μια κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τις επεκτάσεις αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7344814_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2011