Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση όλων

Τα περισσότερα προβλήματα που αφορούν τον εντοπισμό ιών και προγραμμάτων spyware και τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας αντιμετωπίζονται αυτόματα. Ωστόσο, για ορισμένα προβλήματα απαιτείται η παρέμβασή σας.

Το παράθυρο Επιδιόρθωση όλων εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Τα προβλήματα για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς.

  • Τις λειτουργίες προστασίας που έχουν απενεργοποιηθεί και πρέπει να ενεργοποιηθούν για πλήρη προστασία

Η στήλη Περιγραφή εμφανίζει τα προβλήματα που αναγνώρισε το Norton 360 Online και μια περιγραφή κάθε ζητήματος. Η στήλη Ενέργεια εμφανίζει την προτιμώμενη ενέργεια για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο που εμφανίζεται δίπλα σε ένα πρόβλημα, ώστε το Norton 360 Online να το επιλύσει. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επιδιόρθωση όλων για να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται στο παράθυρο Επιδιόρθωση όλων.

Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, μπορεί να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες σε άλλο παράθυρο ή πρόγραμμα.

Οι παρακάτω ενέργειες επιδιόρθωσης απαιτούν περαιτέρω ενέργειες από εσάς:

  • Για ορισμένα στοιχεία, όπως για την ενημέρωση του Norton 360 Online, μπορεί να απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

    Απαιτείται η έγκρισή σας για να γίνει επανεκκίνηση αν εμφανιστεί το μήνυμα Επανεκκίνηση για εφαρμογή αλλαγών.

  • Η λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να απαιτήσει να ρυθμίσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

    Εάν παρουσιάζονται προβλήματα με μια υπάρχουσα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη θέση αντιγράφων ασφαλείας ή κάποια άλλη ρύθμιση.

Πληροφορίες για την διατήρηση ασφαλείας του υπολογιστή

Τι να κάνετε αν εντοπιστεί κίνδυνος ασφαλείας

Πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες ενέργειες όταν το Norton 360 Online δεν μπορεί να επιδιορθώσει ένα αρχείο

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7344193_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2011