Άλλα προϊόντα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Λογισμικό συλλέγει ανά διαστήματα ορισμένες πληροφορίες από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του Λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές ενημερώνουν τη Symantec αν η εγκατάσταση του λογισμικού ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η Symantec συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει και να βελτιώσει το ποσοστό επιτυχίας εγκατάστασης των προϊόντων της. Οι πληροφορίες αυτές δεν συσχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.

  • Πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας καθώς και για διευθύνσεις URL τοποθεσιών στο web που έχετε επισκεφθεί, τους οποίους το Λογισμικό θεωρεί ως ύποπτες για εξαπάτηση. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τη Symantec με σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωση της ικανότητας των προϊόντων της Symantec να εντοπίζουν κακόβουλες συμπεριφορές, τοποθεσίες στο web ύποπτες για εξαπάτηση και άλλους κινδύνους ασφαλείας του Internet. Οι πληροφορίες αυτές δεν συσχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.

  • Φορητά εκτελέσιμα αρχεία που αναγνωρίζονται ως ανεπιθύμητα προγράμματα. Τα αρχεία αυτά αποστέλλονται στη Symantec με τη λειτουργία αυτόματης υποβολής του Λογισμικού. Τα αρχεία που συλλέχθηκαν μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης τις οποίες αποκτά το πρόγραμμα malware χωρίς την άδειά σας. Τα αρχεία του τύπου αυτού συλλέγονται από τη Symantec με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων της Symantec σχετικά με τον εντοπισμό κακόβουλης συμπεριφοράς. Η Symantec δεν συσχετίζει τα αρχεία αυτά με προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας. Η λειτουργία αυτόματης υποβολής μπορεί να απενεργοποιηθεί μετά την εγκατάσταση, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες στην τεκμηρίωση των προϊόντων.

  • Το όνομα που χρησιμοποιείται κατά την αρχική εγκατάσταση του Λογισμικού στον υπολογιστή, χρησιμοποιείται από τη Symantec ως το όνομα λογαριασμού για αυτόν τον υπολογιστή, μέσω του οποίου μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε πρόσθετες υπηρεσίες και/ή μέσω του οποίου μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Λογισμικού. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα λογαριασμού ανά πάσα στιγμή μετά την εγκατάσταση του Λογισμικού (συνιστάται).

  • Άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται με σκοπό την ανάλυση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των προϊόντων της Symantec. Οι πληροφορίες αυτές δεν συσχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.

Η Symantec μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει αν της ζητηθεί από κάποιο όργανο του νόμου όπως απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου, ή σε περίπτωση κλήτευσης ή άλλης νομικής διαδικασίας. Για να προαχθεί η ενημέρωση, ο εντοπισμός και η πρόληψη των κινδύνων ασφαλείας του Internet, η Symantec μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές από κοινού με ερευνητικούς οργανισμούς ή άλλους προμηθευτές λογισμικού ασφαλείας. Η Symantec μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις πληροφορίες για τον εντοπισμό των τάσεων απειλών ασφάλειας και τη δημοσίευση σχετικών αναφορών. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Symantec έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να μεταδίδει, να αποθηκεύει, να αποκαλύπτει και να αναλύει τέτοιες πληροφορίες για αυτούς τους σκοπούς.

Η Symantec συλλέγει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωση της ικανότητας των προϊόντων της Symantec να εντοπίζουν κακόβουλες συμπεριφορές, τοποθεσίες Web απάτης και άλλους κινδύνους ασφαλείας στο Internet.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v73242035_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2018