Ενημέρωση διεύθυνσης URL

Το Identity Safe σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας σύνδεσης για την οποία έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Ενημέρωση διεύθυνσης URL για να αλλάξετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας σύνδεσης. Η διεύθυνση URL που ενημερώνετε θα πρέπει να ανήκει στον ίδιο τομέα με την τρέχουσα διεύθυνση URL. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα διεύθυνση URL είναι http://www.symantec.com και θέλετε να την αλλάξετε, τότε μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση URL σε http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Δεν μπορείτε όμως να αλλάξετε τη διεύθυνση σε http://www.symantec.edu.

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL που πληκτρολογείτε ταιριάζει με τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που θέλετε να αλλάξετε.

Επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης

Αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73174678_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013