Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες σχετικά με το κύριο παράθυρο του Norton 360 Online

Το κύριο παράθυρο του Norton 360 Online λειτουργεί ως διασύνδεση διαχείρισης ασφαλείας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες και να παρακολουθείτε την απόδοση του υπολογιστή σας από το κύριο παράθυρο.

Καθώς χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, το Norton 360 Online παρακολουθεί το βαθμό προστασίας του υπολογιστή και των δραστηριοτήτων σας από απειλές, κινδύνους και βλάβες. Το Norton 360 Online εμφανίζει την κατάσταση προστασίας του υπολογιστή σας στο κύριο παράθυρο.

Ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας του υπολογιστή σας, το Norton 360 Online εμφανίζει στην επάνω αριστερή γωνία του κύριου παράθυρου την Κατάσταση συστήματος ως Ασφαλές, Προσοχή ή Σε κίνδυνο. Εάν η κατάσταση του συστήματος σας έχει επισημανθεί ως Προσοχή ή Σε κίνδυνο, στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Άμεση επιδιόρθωση για να αντιμετωπίσετε όλες τις απειλές ασφαλείας στον υπολογιστή σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές στο κύριο παράθυρο συνοψίζουν τα κυριότερα προβλήματα ασφαλείας και παραγωγικότητας, τα οποία απασχολούν τους χρήστες. Πρόκειται για τα εξής:

Ασφάλεια Η/Υ

Περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες προστασίας από ιούς και προγράμματα spyware, τις λειτουργίες τείχους προστασίας και άλλες λειτουργίες ασφαλείας.

Ταυτότητα

Περιλαμβάνει την προστασία από ηλεκτρονικό ψάρεμα και κακόβουλες τοποθεσίες στο Web.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αυτόματης και προσαρμόσιμης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς.

Προσαρμογή Η/Υ

Περιλαμβάνει τις λειτουργίες προσαρμογής της απόδοσης, όπως η διαγραφή ανεπιθύμητων αρχείων και η εκτέλεση της Εκκαθάρισης μητρώου.

Ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας των διάφορων στοιχείων του υπολογιστή σας, οι περιοχές κατάστασης των τεσσάρων κατηγοριών προστασίας επισημαίνονται ως Προστατευμένο, Προσοχή ή Σε κίνδυνο.

Όταν η Κατάσταση συστήματος ή οι καταστάσεις των κατηγοριών προστασίας έχουν επισημανθεί ως Σε Κίνδυνο ή Προσοχή, στην κάτω πλευρά του κύριου παράθυρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Άμεση επιδιόρθωση για να αντιμετωπίσετε όλες τις απειλές ασφαλείας στον υπολογιστή σας.

Το Norton 360 Online σας παρέχει επίσης εύχρηστους συνδέσμους στο πάνω μέρος του κύριου παραθύρου για τις πιο συχνές εργασίες. Πρόκειται για τα εξής:

Εργασίες

Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο Εργασίες για να εκτελείτε γενικές εργασίες, εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και εργασίες προσαρμογής Η/Υ.

Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει την πρόσβαση στο παράθυρο Ρυθμίσεις για να ρυθμίζετε παραμέτρους όπως εκείνες του Τείχους προστασίας, του Antispam και της Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Απόδοση

Σας επιτρέπει να ανοίξετε το παράθυρο Απόδοση στο Norton 360 Online.

Το παράθυρο Απόδοση καταγράφει το ιστορικό όλων των εγκαταστάσεων, λήψεων, βελτιστοποιήσεων, εντοπισμών, ειδοποιήσεων και περιστατικών της Γρήγορης σάρωσης, που προέκυψαν στον υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση του Norton 360 Online. Στο παράθυρο εμφανίζεται επίσης μία λεπτομερής γραφική απεικόνιση της χρήσης της CPU και της μνήμης από το προϊόν Norton.

Υποστήριξη

Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές υποστήριξης και στον αριθμό έκδοσης του προϊόντος.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια από το αναπτυσσόμενο μενού Υποστήριξη. Η επιλογή Βοήθεια παρέχει συνδέσμους σε πληροφορίες που σας βοηθούν στις συγκεκριμένες εργασίες που θέλετε να ολοκληρώσετε. Η ηλεκτρονική βοήθεια σάς καθοδηγεί κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων όλων των λειτουργιών του προϊόντος.

Το κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες ιών και απειλών. Όταν η κατάσταση του συστήματός σας έχει οριστεί ως Σε κίνδυνο ή Προσοχή, αυτό το τμήμα παρέχει αυτόματα την επιλογή Άμεση επιδιόρθωση, για την άμεση επιδιόρθωση όλων των ζητημάτων.

Το κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online σας βοηθά να κάνετε τα εξής:

Χάρτης δραστηριότητας

Σας παρέχει πρόσβαση στον παγκόσμιο χάρτη με τα σημεία όπου παρατηρείται έντονη παρουσία ηλεκτρονικού εγκλήματος και εμφανίζει τις πιο πρόσφατες απειλές.

Ο Χάρτης δραστηριότητας εμφανίζει τις πόλεις με την εντονότερη δραστηριότητα ηλεκτρονικού εγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι πόλεις εμφανίζονται ως κίτρινες κουκκίδες στο χάρτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μία ήπειρο στον παγκόσμιο χάρτη για να προβάλλετε τις πόλεις με τον μεγαλύτερο αριθμό απειλών. Οι λεπτομέρειες στην Αντιστοίχιση δραστηριοτήτων ενημερώνονται τακτικά από έναν διακομιστή της Symantec. Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet για να λαμβάνετε ενημερώσεις Αντιστοίχισης δραστηριοτήτων.

Μπορείτε να προβάλλετε την ημερομηνία και ώρα τελευταίας ενημέρωσης της Αντιστοίχισης δραστηριοτήτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Πληροφορίες χάρτη για να πάρετε μία ιδέα για την Αντιστοίχιση δραστηριοτήτων.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες χάρτη, η Αντιστοίχιση δραστηριοτήτων εμφανίζει τους τελευταίους ιούς και απειλές από τις οποίες προστατεύει το προϊόν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο πληροφορίες δίπλα σε κάθε στοιχείο για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές του στο εμφανιζόμενο παράθυρο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Προβολή πληροφοριών στο εμφανιζόμενο παράθυρο, ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απειλή στη σελίδα της Symantec στο Web.

Online Family

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες των παιδιών σας στο Internet.

Το Norton Online Family ενδέχεται να μην διατίθεται σε ορισμένες εκδόσεις του Norton 360 Online. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως να μην έχετε πρόσβαση στις επιλογές του Norton Online Family.

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Online Family στο κύριο παράθυρο, το κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online εμφανίζει τις επιλογές σύνδεσης του Norton Online Family. Το Norton Online Family παρέχει προηγμένα στοιχεία ελέγχου για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του παιδιού σας στο Internet.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο στο κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας στο Norton Online Family.

Αφού δημιουργήσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν από το κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου Norton 360 Online και να προβάλλετε τις δραστηριότητες του παιδιού σας στο Internet. Το κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online εμφανίζει στοιχεία όπως οι πιο πρόσφατοι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησε το παιδί σας και οι πρόσφατες ειδοποιήσεις. Μετά τη σύνδεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Λήψη λεπτομερειών στο κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online για να προβάλλετε περισσότερες λεπτομέρειες στην τοποθεσία του Norton Online Family στο Web.

Safe Web

Σας επιτρέπει να ελέγξετε το πόσο ασφαλής είναι μια τοποθεσία στο Web.

Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην διατίθεται σε ορισμένες εκδόσεις του Norton 360 Online. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως να μην έχετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή.

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Safe Web του κύριου παραθύρου, το κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online εμφανίζει τις επιλογές του Norton Safe Web.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Έλεγχος τοποθεσίας στο κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online για να αναλύσετε τα επίπεδα ασφαλείας οποιασδήποτε τοποθεσίας Web που θέλετε να επισκεφθείτε. Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση τοποθεσίας Web στο πλαίσιο κειμένου και κάνετε κλικ στην επιλογή Έλεγχος τοποθεσίας, εμφανίζονται οι αξιολογήσεις της Symantec για την τοποθεσία στο Web.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προβολή πρόσφατης δραστηριότητας στο Norton Safe Web στο κάτω τμήμα του κύριου παράθυρου του Norton 360 Online, για να προβάλλετε τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Norton Safe Web σχετικά με κακόβουλες τοποθεσίες και διευθύνσεις URL. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τη λίστα με τις νέες κακόβουλες διευθύνσεις URL.

Η κατάσταση ενεργοποίησης εμφανίζεται στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου μέχρι να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Άμεση ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Norton.

Πληροφορίες για την κατάσταση του Norton 360 Online

Αντιμετώπιση των ενδείξεων κατάστασης ασφαλείας

Προσαρμογή ρυθμίσεων του Norton 360 Online

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v7270714_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2011