Όνομα χρήστη

Όταν προσθέτετε στοιχεία σύνδεσης με μη αυτόματο τρόπο, το Identity Safe σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη των συγκεκριμένων στοιχείων σύνδεσης. Χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Εισαγωγή νέου ονόματος χρήστη για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα χρήστη των στοιχείων·σύνδεσής σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης στην ενότητα Λεπτομέρειες για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση που προσθέσατε. Οι λεπτομέρειες των συνδέσεων εμφανίζονται στην ενότητα Λεπτομέρειες μόνο όταν επιλέγετε μία σύνδεση στο παράθυρο Συνδέσεις.

Το Identity Safe σας επιτρέπει επίσης να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τις συνδέσεις που αποθηκεύσατε. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αλλαγή δίπλα στο Όνομα χρήστη στην ενότητα Λεπτομέρειες στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης.

Εκτός από το όνομα χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε και τον κωδικό πρόσβασης μέσω του παραθύρου Επεξεργασία συνδέσεων.

Επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης

Αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης

Σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71682534_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013