Επικύρωση κωδικού πρόσβασης για το Identity Safe

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις, όπως όταν αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή εκτελείτε δραστηριότητες, στις οποίες απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του Identity Safe για να συνεχίσετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Norton Identity Safe σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στο Identity Safe της τρέχουσας θυρίδας αποθήκευσης στην οποία έχετε συνδεθεί.

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο κειμένου Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης στο παράθυρο Επικύρωση κωδικού πρόσβασης για το Identity Safe για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Identity Safe για την τρέχουσα θυρίδα αποθήκευσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Εμφάνιση υπόδειξης κωδικού πρόσβασης για να προβάλλετε την υπόδειξη για τον κωδικό πρόσβασής σας την οποία αποθηκεύσατε κατά την αρχική εγκατάσταση.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις περιπτώσεις όπου πρέπει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης Identity Safe:

  • Πριν συμπληρώσετε τα στοιχεία μίας σύνδεσης.

  • Όταν θέλετε να ξεκλειδώσετε μια ταυτότητα που είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης.

  • Όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για την καθορισμένη περίοδο.

  • Όταν θέλετε να προβάλλετε ή να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης των στοιχείων σύνδεσης στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης.

  • Όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας του κωδικού πρόσβασης Identity Safe από ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας σε ένα χαμηλότερο, στο παράθυρο Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια.

Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Norton Identity Safe

Σχετικά με τη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Norton Identity Safe

Πρόσβαση στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Norton Identity Safe

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71682525_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013