Εύρεση PIN προϊόντος

Το PIN είναι ένα μοναδικό κλειδί που σας βοηθάει να ενεργοποιήσετε το προϊόν Norton που προμηθευτήκατε. Παίρνετε το PIN του προϊόντος σας από τον πάροχο υπηρεσιών ο οποίος σας διαθέτει το προϊόν Norton.

Αν το προϊόν δεν έχει ενεργοποιηθεί, τότε στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργοποίησης θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήστε το PIN.

Η θέση του PIN προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το PIN του προϊόντος, τότε επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71429454_nsmac_sos_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 27/01/2017