Άλλα προϊόντα

Χρήση της λειτουργίας Αναίρεση του Cross OS για την αναίρεση μιας προηγούμενης περιόδου λειτουργίας επιδιόρθωσης του Norton Power Eraser

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αρχεία που έχουν μολυνθεί στον υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι τα αρχεία των Windows που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Το Norton Power Eraser έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να επιδιορθώνει ένα μολυσμένο αρχείο των Windows. Ωστόσο, η τροποποίηση ή επιδιόρθωση ενός αρχείου Windows ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας έπειτα από την κατάργηση μιας απειλής από τον υπολογιστή με το Norton Power Eraser, ενδέχεται να χρειαστεί να αναιρέσετε την περίοδο λειτουργίας επιδιόρθωσης. Το Norton Power Eraser περιλαμβάνει μια λειτουργία Αναίρεσης του Cross OS, με την οποία μπορείτε να αναιρέσετε μια περίοδο λειτουργίας επιδιόρθωσης εκτελώντας εκκίνηση του υπολογιστή με χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος.

Αν έχει πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων στον υπολογιστή σας, τα οποία έχουν διαμορφωθεί για πολλαπλή εκκίνηση, μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το άλλο λειτουργικό σύστημα που εκτελείται. Έπειτα, εκκινήστε το Norton Power Eraser από εκεί, για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναίρεση του Cross OS.

Αναίρεση προηγούμενης περιόδου λειτουργίας επιδιόρθωσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Αναίρεση του Cross OS

 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

 2. Μεταβείτε στη θέση στην οποία έχει αποθηκευτεί το εργαλείο Norton Power Eraser και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe για να το εκκινήσετε.

 3. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 4. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 5. Επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση ελέγχου πολλαπλής εκκίνησης και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση προηγούμενης επιδιόρθωσης.

  Το Norton Power Eraser ελέγχει και εμφανίζει όλες τις περιόδους λειτουργίας επιδιόρθωσης για το τρέχον λειτουργικό σύστημα και τα υπόλοιπα μη κεντρικά λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή.

 7. Επιλέξτε το συνδυασμό λειτουργικού συστήματος και χρήστη από τη λίστα.

 8. Επιλέξτε την περίοδο λειτουργίας επιδιόρθωσης που θέλετε να αναιρέσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

  Η καταχώριση περιόδου λειτουργίας επιδιόρθωσης για το μη κεντρικό λειτουργικό σύστημα που παρουσιάζει αποτυχία εκκίνησης εμφανίζει το λειτουργικό σύστημα ως Λειτουργικό σύστημα προορισμού δίπλα σε αυτό.

 9. Αναθεωρήστε τις επιδιορθώσεις που έχουν εκτελεστεί στην επιλεγμένη περίοδο λειτουργίας επιδιόρθωσης. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση.

 10. Αν το Norton Power Eraser σάς ζητήσει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση τώρα.

 11. Το Norton Power Eraser εμφανίζει τα αρχεία που επαναφέρατε. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Περισσότερες ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε με το Norton Power Eraser:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71393252_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 16/07/2018