Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της γραμμής εργαλείων Norton ή του κουμπιού της γραμμής εργαλείων Norton

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή εργαλείων του Norton, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Όταν απενεργοποιείτε τη γραμμή εργαλείων, δεν μπορείτε να δείτε τις κατατάξεις του Norton για τις τοποθεσίες στο web που επισκέπτεστε. Δεν θα γνωρίζετε αν η τοποθεσία που επισκέπτεστε είναι κακόβουλη ή όχι. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης ή να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό συμπλήρωσης ούτε να αποθηκεύσετε νέα στοιχεία σύνδεσης.

Η γραμμή εργαλείων Norton είναι διαθέσιμη μόνο στα λειτουργικά συστήματα των Windows.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων του Norton στα προγράμματα περιήγησης στο Internet Explorer και Firefox

 1. Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Προβολή.

 2. Στο υπομενού "Γραμμές εργαλείων", κάντε ένα από τα εξής:

  • Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου της γραμμής εργαλείων Norton, για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της γραμμής εργαλείων Norton, για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων Norton στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο μενού Chrome που υποδεικνύεται με τρεις γραμμές.

 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επεκτάσεις

 3. Στη σελίδα που εμφανίζεται, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες του στοιχείου Επεκτάσεις:

  • Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένο, για να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων.

Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το κουμπί Norton στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome

 • Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για απόκρυψη, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί της γραμμής εργαλείων Norton και μετά στην επιλογή του κουμπιού Απόκρυψης.

  • Για εμφάνιση, κάντε κλικ στο μενού Chrome > Εργαλεία > Επεκτάσεις > και κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κουμπιού.

Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το κουμπί Norton στο πρόγραμμα περιήγησης Safari

 • Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για απόκρυψη, στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του κουμπιού Norton και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη κουμπιού.

  • Για εμφάνιση, στο μενού Safari, κάντε κλικ στο Προβολή και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη γραμμής εργαλείων.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v71133093_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015