Άλλα προϊόντα

Εξαγωγή των δεδομένων του Norton Password Manager

Η επιλογή Εισαγωγή/Εξαγωγή είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows.

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα του Norton Password Manager για λόγους ασφαλείας ή ανάκτησης δεδομένων ή κατά τη μεταφορά των δεδομένων του Password Manager σε νέο υπολογιστή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να δημιουργείτε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας της θυρίδας αποθήκευσής σας. Τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται αυτόματα αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας, στη διαδρομή Users\<User Name>\My Documents\Norton Password Manager Backups\<Norton account name>.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μεταβείτε στο κύριο παράθυρο του Norton Password Manager, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων που υποδεικνύεται με το σύμβολο γραναζιού, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή/Εξαγωγή και επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Εξαγωγή των δεδομένων του Norton Password Manager

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Norton Password Manager στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών.

 2. Αν σας ζητηθεί, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Norton στο παράθυρο Σύνδεση ή δημιουργία λογαριασμού για να συνδεθείτε στο Norton Password Manager.

 3. Στο κύριο παράθυρο του Norton Password Manager, επιλέξτε Ρυθμίσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή/Εξαγωγή.

  Μπορείτε να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Μορφή αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων του Password Manager - αρχείο DAT

   Μπορείτε να προστατεύσετε το αρχείο DAT με κωδικό πρόσβασης για επιπλέον ασφάλεια.

  • Απλό κείμενο - Αρχείο CSV (μόνο Συνδέσεις & Σημειώσεις)

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή μεταβείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να δώσετε στο αρχείο με κατάληξη .DAT.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 7. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71133085_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2018