Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εισαγωγής/εξαγωγής

Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα του Norton Password Manager για λόγους ασφαλείας, ανάκτησης δεδομένων ή όταν μεταφέρετε τα δεδομένα Norton Password Manager σε νέα συσκευή. Τα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων αποθηκεύονται ως αρχεία .DAT ή .CSV.

Η επιλογή Εισαγωγή/Εξαγωγή είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows.

Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης. Γι' αυτό, η Symantec συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της θυρίδας αποθήκευσης ανά τακτά διαστήματα. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας από τη θυρίδα αποθήκευσής σας και αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας της θυρίδας αποθήκευσης ακολουθώντας τη διαδρομή Users\<User Name>\My Documents\Norton Identity Safe Backups\<Norton account name>.

Μπορείτε να προστατεύσετε τα αρχεία αντιγράφου ασφαλείας με έναν κωδικό πρόσβασης. Η Symantec συνιστά να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης για την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων σας στο Norton Password Manager. Ο κωδικός πρόσβασης αντιγράφων ασφαλείας δεν χρειάζεται να είναι ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης του Password Manager. Αν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα εν λόγω αντίγραφα ασφαλείας θα προστατεύονται αυτόματα με τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης όταν κάνετε εισαγωγή των δεδομένων του Norton Password Manager τα οποία αντιγράψατε.

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα του Norton Password Manager από ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες χρησιμοποιώντας το παράθυρο Εισαγωγή/Εξαγωγή :

Εισαγωγή

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από το αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου.

Κατά την εισαγωγή των δεδομένων του Norton Password Manager, έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω επιλογές:

  • Συγχώνευση των δεδομένων εισαγωγής με υπάρχοντα δεδομένα.

  • Αντικατάσταση υπαρχόντων δεδομένων με τα δεδομένα εισαγωγής.

Εξαγωγή

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του Norton Password Manager σε αρχείο μορφής .DAT ή .CSV. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Μορφή αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων του Password Manager - αρχείο DAT

  • Απλό κείμενο - Αρχείο CSV (μόνο Συνδέσεις & Σημειώσεις)

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του Norton Password Manager σε τακτά διαστήματα. Κατά την εξαγωγή των δεδομένων, παράσχετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποφύγετε την κατάχρηση των δεδομένων του Norton Password Manager.

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Τα αντίγραφα ασφαλείας της θυρίδας αποθήκευσης δημιουργούνται αυτόματα και αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση της αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71133077_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2018