Άλλα προϊόντα

Αποθήκευση συνδέσεων

Το Norton Password Manager σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις συνδέσεις σας αυτόματα και μη αυτόματα. Η λειτουργία Συνδέσεις σάς παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο να συμπληρώνετε τα πεδία εισόδου στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αυτόματη συμπλήρωση για να επιτρέψετε στο Password Manager να συμπληρώσει αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσης την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την τοποθεσία Web. Αν έχετε αποθηκεύσει πολλαπλές συνδέσεις για την ίδια τοποθεσία Web, το Password Manager σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σύνδεση για την τοποθεσία Web. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση που αποθηκεύτηκε τελευταία θα χρησιμοποιηθεί κατά την αυτόματη συμπλήρωση. Αν θέλετε να συνδεθείτε με διαφορετική σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη γραμμή πληροφοριών.

Πρέπει να συνδεθείτε στο Password Manager για να αποθηκεύσετε τις συνδέσεις που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web. Αν το πεδίο κωδικού πρόσβασης ή ονόματος χρήστη είναι κενό, το Password Manager δεν θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε τη σύνδεση.

Από προεπιλογή, τα στοιχεία σύνδεσής σας αποθηκεύονται αυτόματα. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

 • Στα Windows, στο κύριο παράθυρο του Norton Password Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > καρτέλα Περιήγηση > και ρυθμίστε της παραμέτρους στην επιλογή Αποθήκευση των διαπιστευτηρίων μου όταν συνδέομαι σε μία τοποθεσία στο web. Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές Πάντα, Όχι ή Ερώτηση. Η προεπιλογή είναι η ρύθμιση Πάντα.

 • Σε Android, στην εφαρμογή του Norton Password Manager, πατήστε το κουμπί της Εφαρμογής > Ρυθμίσεις > Θυρίδα αποθήκευσης > Στοιχεία σύνδεσης και κωδικοί πρόσβασης > αποεπιλογή ή επιλογή της εντολής Αποθήκευση των διαπιστευτηρίων μου όταν συνδέομαι σε μία τοποθεσία στο web.

 • Σε iOS, στην εφαρμογή του Norton Password Manager, πατήστε το κουμπί της Εφαρμογής > Ρυθμίσεις > Θυρίδα αποθήκευσης > μεταβείτε στο Αυτόματη αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης επιλέξτε θέση On (ενεργοποίηση) ή Off (απενεργοποίηση).

Το Norton Password Manager σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει για μια τοποθεσία Web, ακόμα και μετά τη λήξη του προϊόντος.

Αποθήκευση σύνδεσης

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στο web για την οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης.

 2. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή ή το σύνδεσμο μέσω του οποίου συνδέεστε.

  Το Norton Password Manager αποθηκεύει τα στοιχεία σύνδεσής σας αυτόματα όταν τα πληκτρολογείτε για πρώτη φορά.

Αποθήκευση πρόσθετων στοιχείων σύνδεσης για μια τοποθεσία στο web

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία στο web για την οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε άλλα στοιχεία σύνδεσης.

  Τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας εμφανίζονται αυτόματα στην τοποθεσία Web.

 2. Διαγράψτε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης που εμφανίζονται στην τοποθεσία στο web.

 3. Πληκτρολογήστε τα νέα στοιχεία σύνδεσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή ή στο σύνδεσμο μέσω του οποίου συνδέεστε.

 4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Θέλετε να αντικαταστήσετε την αποθηκευμένη σύνδεση για αυτήν την τοποθεσία;, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση νέων.

  Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο για την πρώτη επιπρόσθετη σύνδεση που θα αποθηκεύσετε για την ίδια τοποθεσία Web.

 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Ονομασία των νέων στοιχείων σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Από προεπιλογή, το Norton Password Manager δίνει ένα όνομα σε αυτά τα στοιχεία σύνδεσης. Αν θέλετε να τα μετονομάσετε, σβήστε το κείμενο που εμφανίζεται και πληκτρολογήστε ένα νέο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71133073_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2018