Άλλα προϊόντα

Επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης

Όλα τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει παρατίθενται στην καρτέλα Στοιχεία σύνδεσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες των συνδέσεων που έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια σύνδεση αν δεν τη χρειάζεστε πλέον.

Επεξεργασία ή διαγραφή μιας σύνδεσης σε Windows

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Norton Password Manager στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton Password Manager, κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις.

 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταξινόμηση ανά για να εντοπίσετε ταχύτερα τα στοιχεία σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε απευθείας μια σύνδεση στο πλαίσιο Αναζήτηση στη θυρίδα αποθήκευσης.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σύνδεσης, επιλέξτε Επεξεργασία στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  • Για να διαγράψετε στοιχεία σύνδεσης, επιλέξτε Διαγραφή στο παράθυρο που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στο μήνυμα ειδοποίησης.

Για την επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης σε Android ή iOS

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Norton Password Manager

 2. Στην οθόνη Θυρίδα αποθήκευσης, πατήστε το στοιχείο Συνδέσεις.

 3. Πατήστε τα στοιχεία σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

  Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στοιχεία σύνδεσης στο πλαίσιο αναζήτησης.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σύνδεσης, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο επιλογής.

  • Για να διαγράψετε στοιχεία σύνδεσης, πατήστε την επιλογή Διαγραφή αυτών των στοιχείων σύνδεσης στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και επιβεβαιώστε τη διαγραφή στο παράθυρο προειδοποίησης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης για να ολοκληρώσετε τη διαγραφή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71133070_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2018