Επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης

Όλα τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει παρατίθενται στην καρτέλα Στοιχεία σύνδεσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες οποιωνδήποτε στοιχείων σύνδεσης έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα στοιχείων σύνδεσης, εάν δεν τα χρειάζεστε πια.

Για την επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης σε Windows ή Mac

 1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο Norton Identity Safe στην επιφάνεια εργασίας ή τη γραμμή εργασιών σας.

  • Σε Mac, από τον κατάλογο Εφαρμογές, εκκινήστε το Norton Identity Safe.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton Identity Safe, κάντε κλικ στην καρτέλα Στοιχεία σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταξινόμηση κατά, για να εντοπίσετε ταχύτερα τα στοιχεία σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε απευθείας τα στοιχεία σύνδεσης στο πλαίσιο Αναζήτηση στη θυρίδα αποθήκευσης.

 4. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σύνδεσης, επιλέξτε Επεξεργασία στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  • Για να διαγράψετε στοιχεία σύνδεσης, επιλέξτε Διαγραφή στο παράθυρο που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στο μήνυμα ειδοποίησης.

Για την επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης σε Android ή iOS

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Norton Identity Safe

 2. Στην οθόνη Η θυρίδα αποθήκευσής μου, πατήστε Στοιχεία σύνδεσης.

 3. Πατήστε τα στοιχεία σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.

  Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στοιχεία σύνδεσης στο πλαίσιο αναζήτησης.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σύνδεσης, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο επιλογής.

  • Για να διαγράψετε στοιχεία σύνδεσης, πατήστε την επιλογή Διαγραφή αυτών των στοιχείων σύνδεσης στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και επιβεβαιώστε τη διαγραφή στο παράθυρο προειδοποίησης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ίσως σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης για τη θυρίδα αποθήκευσης, για να ολοκληρωθεί η διαγραφή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71133070_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2015