Εξαγωγή δεδομένων του Identity Safe

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα του Identity Safe για λόγους ασφαλείας, ανάκτησης δεδομένων ή όταν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα σε νέο υπολογιστή.

Πρέπει να επικυρώσετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης για εξαγωγή των δεδομένων του Identity Safe.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για να εξαγάγετε τα δεδομένα του Identity Safe:

Μορφή αρχείου

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή του αρχείου αντιγράφων ασφαλείας.

Οι επιλογές σας είναι:

  • Μορφή αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Identity Safe

    Σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του Identity Safe σε μορφή αρχείου .DAT.

  • Απλό κείμενο - Αρχείο CSV (μόνο Συνδέσεις & Σημειώσεις)

    Σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του Identity Safe σε μορφή αρχείου .CSV. Δεν μπορείτε να εξαγάγετε τα στοιχεία καρτών από τη θυρίδα αποθήκευσης χρησιμοποιώντας αυτήν τη μορφή.

    Η Symantec συνιστά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του Identity Safe στη μορφή "Αντίγραφο ασφαλείας Identity Safe", η οποία παρέχει βελτιωμένη προστασία.

Εξαγωγή των δεδομένων μου σε

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων Identity Safe στη θέση που καθορίζετε.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη θέση ή να μεταβείτε στη θέση και να πληκτρολογήσετε το όνομα του αρχείου με επέκταση .DAT ή .CSV.

Κωδικός πρόσβασης (προαιρετικά)

Σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας.

Πρέπει να παρέχετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης όταν θέλετε να επαναφέρετε δεδομένα για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας. Η Symantec συνιστά την καταχώριση κωδικού πρόσβασης για να αποφύγετε κακή χρήση των δεδομένων σας. Μπορείτε να παρέχετε διαφορετικό κωδικό πρόσβασης από τον κωδικό πρόσβασης Identity Safe.

Εάν εξαγάγετε τα δεδομένα Identity Safe σε μορφή αρχείου .CSV, τα πεδία Κωδικός πρόσβασης απενεργοποιούνται.

Επιβεβαίωση

Σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Εάν εξαγάγετε τα δεδομένα Identity Safe σε μορφή αρχείου .CSV, τα πεδία Κωδικός πρόσβασης απενεργοποιούνται.

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εισαγωγής/εξαγωγής

Εξαγωγή των δεδομένων του Identity Safe

Εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe

Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Norton Identity Safe

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70635090_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013