Εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα του Identity Safe από ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα δεδομένα του Identity Safe από ένα προφίλ φορητής συσκευής.

Για την εισαγωγή, το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 MB για αρχεία .CSV και τα 35 MB για αρχεία .NPM.

Κατά την εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe, έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω επιλογές:

 • Συγχώνευση των δεδομένων εισαγωγής σας στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους.

 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων του Identity Safe που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους με τα δεδομένα εισαγωγής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για να εισαγάγετε τα δεδομένα του Identity Safe:

Εισαγωγή δεδομένων από

Σας επιτρέπει να αναζητήσετε και να εντοπίσετε το αρχείο από το οποίο θα πραγματοποιήσετε εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe.

Όταν συνδέετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου που περιέχει προφίλ φορητής συσκευής, μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω επιλογές:

 • Προφίλ φορητής συσκευής (Μονάδα δίσκου:Μονάδα δίσκου:\)

  Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε να γίνει εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe από το προφίλ φορητής συσκευής στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους.

 • Αρχείο αντιγράφων ασφαλείας

  Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα του Identity Safe από το αρχείο που δημιουργήσατε προηγουμένως αντίγραφο ασφαλείας.

Κωδικός πρόσβασης

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που παρείχατε κατά τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας. Εάν προσπαθείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα από το προφίλ φορητής συσκευής, παρέχετε τον κωδικό πρόσβασης του προφίλ φορητής συσκευής.

Κατά την εισαγωγή δεδομένων:

Σας επιτρέπει να ορίσετε τις επιλογές εισαγωγής.

Οι επιλογές σας είναι:

 • Συγχώνευση με υπάρχοντα δεδομένα

  Σας επιτρέπει να συγχωνεύσετε τα εισαγόμενα δεδομένα του Identity Safe στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Όταν συγχωνεύετε τα δεδομένα, τα εισαγόμενα δεδομένα προστίθενται στα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα.

 • Αντικατάσταση υπαρχόντων δεδομένων

  Σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε τα εισαγόμενα δεδομένα του Identity Safe στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Όταν αντικαθιστάτε τα δεδομένα, τα εισαγόμενα δεδομένα αντικαθιστούν τα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα.

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται μόνο κατά την εισαγωγή δεδομένων Identity Safe από αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Διαγραφή των αρχικών δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης

Σας επιτρέπει να διαγράψετε, εάν θέλετε, τα δεδομένα του του Identity Safe από το προφίλ φορητής συσκευής μετά την εισαγωγή.

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο κατά την εισαγωγή δεδομένων από προφίλ φορητής συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εισαγωγής/εξαγωγής

Εισαγωγή των δεδομένων του Identity Safe

Εξαγωγή των δεδομένων του Identity Safe

Σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70600116_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2013