Δημιουργία λογαριασμού Norton

Το Norton Identity Safe σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους για την αποθήκευση των δεδομένων του Identity Safe. Η αποθήκευση των δεδομένων του Identity Safe στο διαδίκτυο γίνεται με χρήση του λογαριασμού σας Norton. Για ένα λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μία θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Για να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Norton. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χρησιμοποιώντας το παράθυρο Δημιουργία λογαριασμού Norton.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Λογαριασμού Norton, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Πολιτ. ιδιωτ. απορρήτου στην κάτω πλευρά του παραθύρου.

Το παράθυρο Δημιουργία λογαριασμού Norton παρέχει τις εξής επιλογές:

Χώρα/περιοχή

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή σας.

Όνομα

Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε το όνομά σας.

Επώνυμο

Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε το επώνυμό σας.

διεύθυνση email

Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη διεύθυνση email που θέλετε να δηλώσετε με το λογαριασμό Norton.

Επανάληψη πληκτρολόγησης διεύθυνσης email

Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τη διεύθυνση email για να την επιβεβαιώσετε.

Κωδικός πρόσβασης

Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το νέο λογαριασμό Norton.

Επανάληψη πληκτρολόγησης κωδικού πρόσβασης

Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να τον επιβεβαιώσετε.

Ειδοποίηση για ενημερώσεις προϊόντος, προσφορές και ενημερωτικά δελτία ασφαλείας μέσω email

Σας επιτρέπει να ορίσετε αυτήν την επιλογή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις email σχετικά με ενημερώσεις προϊόντος, προσφορές και ενημερωτικά δελτία ασφαλείας.

Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης

Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό Norton, ακόμα και μετά από επανεκκίνηση ή αποσύνδεση του υπολογιστή σας.

Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι επιλεγμένη.

Είσοδος σε υφιστάμενο λογαριασμό Norton

Σας επιτρέπει να εισέλθετε σε έναν υφιστάμενο λογαριασμό Norton και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το παράθυρο Δημιουργία λογαριασμού Norton.

Εγγραφή

Σας επιτρέπει να δηλώσετε ένα νέο λογαριασμό Norton.

Δημιουργία λογαριασμού Norton

Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Norton Identity Safe

Πληροφορίες για το Norton Identity Safe

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70600089_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013