Ρύθμιση λογαριασμού Norton Identity Safe

Το Norton Identity Safe σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους για την αποθήκευση των δεδομένων του Identity Safe. Για να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Norton. Η αποθήκευση των δεδομένων του Identity Safe στο διαδίκτυο γίνεται με χρήση του λογαριασμού σας Norton.

Για ένα λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μία θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Norton, μπορείτε να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας.

Μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω επιλογές στο παράθυρο Ρύθμιση του λογαριασμού Norton Identity Safe :

Διεύθυνση email

Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Norton.

Επόμενο

Εντοπίζει το λογαριασμό Norton που είναι συσχετισμένος με τη διεύθυνση email που πληκτρολογήσατε.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό Norton, το Norton Identity Safe σας ανακατευθύνει αυτόματα στο παράθυρο Δημιουργία νέου λογαριασμού Norton.

Πληροφορίες για το Norton Identity Safe

Δημιουργία λογαριασμού Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v70596069_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013