Άλλα προϊόντα

Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης

Το παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης σας επιτρέπει να προβάλλετε όλα τα στοιχεία σύνδεσης που θέλετε να διαχειριστεί το Identity Safe. Τα στοιχεία σύνδεσης περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης email και τα διαπιστευτήρια τραπεζικών συναλλαγών Internet.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης:

Στοιχεία σύνδεσης

Σας δίνει τη δυνατότητα προβολής όλων των συνδέσεων που θέλετε να διαχειριστεί το Identity Safe.

Μπορείτε να οργανώσετε τις συνδέσεις σε διαφορετικούς φακέλους. Εάν δεν επιλέξετε την κατηγοριοποίηση των συνδέσεών σας σε φάκελο, εμφανίζεται το όνομα του ιστότοπου της σύνδεσης. Από προεπιλογή, η ενότητα Στοιχεία σύνδεσης εμφανίζεται στη λίστα φακέλων με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονιδίου φακέλου για να προβάλλετε όλα τα στοιχεία σύνδεσης που βρίσκονται στο συγκεκριμένο φάκελο. Όταν κάνετε κλικ στο όνομα του ιστότοπου που εμφανίζεται σε ένα φάκελο, τα στοιχεία σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης εμφανίζονται στην περιοχή Λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας από την αρχική σελίδα του Norton Identity Safe

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες στην ενότητα Στοιχεία σύνδεσης:

  • Αναδιοργάνωση των στοιχείων σύνδεσης.

    Σας επιτρέπει να μετακινήσετε τα στοιχεία σύνδεσης από έναν φάκελο σε έναν άλλο της επιλογής σας, κάνοντας επεξεργασία των στοιχείων σύνδεσης.

  • Επεξεργασία των στοιχείων σύνδεσης.

    Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, όπως το όνομα, το φάκελο και τον κωδικό πρόσβασης.

Λεπτομέρειες

Μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης στην ενότητα Λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την ισχύ του κωδικού πρόσβασης της σύνδεσης.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης :

Εύρεση

Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για στοιχεία σύνδεσης στο Identity Safe.

Η λειτουργία Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης σάς προσφέρει την έξυπνη λειτουργία αναζήτησης κατά την πληκτρολόγηση. Τα αποτελέσματα φιλτράρονται με βάση τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε.

Δημιουργία νέου φακέλου

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε φακέλους που ομαδοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης παρόμοιου τύπου.

Όταν παρέχετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης σε έναν ιστότοπο, το Identity Safe σας ζητά να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης του ιστότοπου. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας σε ένα φάκελο που δημιουργήσατε στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Φάκελος για να επιλέξετε ένα φάκελο.

Όταν προσθέτετε στοιχεία σύνδεσης, ο φάκελος στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα προηγούμενα στοιχεία σύνδεσης εμφανίζεται αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα Φάκελος.

Δημιουργία νέων στοιχείων σύνδεσης

Σας επιτρέπει να προσθέσετε νέα στοιχεία σύνδεσης μη αυτόματα.

Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία σύνδεσης για έναν ιστότοπο με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση για έναν ιστότοπο, βάλτε πριν τη διεύθυνση το πρόθεμα http:// ή https://.

Αν έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σύνδεσης για έναν ιστότοπο, το Identity Safe σάς επιτρέπει να ορίσετε τις επιλογές σχετικά με την αυτόματη ή τη μη αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων σύνδεσης κατά τη μετάβασή σας στον ιστότοπο.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέων στοιχείων σύνδεσης, το Identity Safe εμφανίζει από προεπιλογή το πρόθεμα https://.

Αφού αποθηκεύσετε τα νέα στοιχεία σύνδεσης, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας την επιλογή Διεύθυνση που υπάρχει στην ενότητα Λεπτομέρειες.

Διαγραφή

Σας επιτρέπει να διαγράψετε μια σύνδεση ή το φάκελο που θέλετε να καταργήσετε από το προφίλ Identity Safe.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή, στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης. Το μήνυμα προειδοποίησης σας ενημερώνει ότι το Norton Identity Safe καταργεί μόνιμα τα στοιχεία σύνδεσης ή το φάκελο που επιλέγετε να διαγράψετε από το προφίλ Identity Safe.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες στην ενότητα Λεπτομέρειες: :

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα του ιστότοπου για τον οποίο αποθηκεύσατε τα στοιχεία σύνδεσης.

Μπορείτε να προβάλλετε το όνομα του ιστότοπου που παρείχατε, στο πλαίσιο Όνομα κατά την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης. Όταν επιλέγετε μια σύνδεση από την ενότητα Στοιχεία σύνδεσης, η ενότητα Λεπτομέρειες εμφανίζει τις λεπτομέρειες της σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε το όνομα των στοιχείων σύνδεσης στην ενότητα Λεπτομέρειες του παραθύρου Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης.

Διεύθυνση

Εμφανίζει τη διεύθυνση URL του ιστότοπου για τον οποίο αποθηκεύσατε τα στοιχεία σύνδεσης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη διεύθυνση URL για να μεταβείτε γρήγορα στον ιστότοπο.

Όταν επιλέγετε μια σύνδεση από την ενότητα Στοιχεία σύνδεσης, η ενότητα Λεπτομέρειες εμφανίζει τις λεπτομέρειες της σύνδεσης. Μπορείτε να επαληθεύσετε τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια άμεσα να ανοίξετε την ιστοσελίδα σύνδεσης.

Το Identity Safe σάς παρέχει επίσης την επιλογή να αλλάξετε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας για την οποία έχετε αποθηκεύσει τις συνδέσεις σας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Αλλαγή που είναι διαθέσιμος δίπλα στην επιλογή Διεύθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι η νέα διεύθυνση URL ανήκει στον ίδιο τομέα με την τρέχουσα διεύθυνση URL. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα διεύθυνση URL είναι http://www.symantec.com και θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση URL, τότε μπορείτε να την αλλάξετε σε http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Δεν μπορείτε όμως να αλλάξετε τη διεύθυνση σε http://www.symantec.edu.

Όνομα χρήστη

Εμφανίζει το όνομα χρήστη για τη σύνδεση που έχετε αποθηκεύσει.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα χρήστη χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο Αλλαγή που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Όνομα χρήστη.

Χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Εισαγωγή νέου ονόματος χρήστη στο παράθυρο Όνομα χρήστη για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα χρήστη. Το νέο όνομα χρήστη εμφανίζεται όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπο για τον οποίο αποθηκεύσατε τα στοιχεία σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης

Σας επιτρέπει να προβάλλετε τον κωδικό πρόσβασης της σύνδεσης που αποθηκεύσατε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Εμφάνιση για να προβάλλετε τον κωδικό πρόσβασης. Όταν κάνετε κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο, το Norton Identity Safe σας ζητά να παρέχετε τον κωδικό πρόσβασης Identity Safe της τρέχουσας θυρίδας αποθήκευσης στο παράθυρο Επικύρωση κωδικού πρόσβασης για το Identity Safe.

Το παράθυρο Επικύρωση κωδικού πρόσβασης για το Identity Safe εμφανίζεται μόνο αν έχετε αλλάξει το επίπεδο ασφαλείας του κωδικού πρόσβασης Identity Safe στο παράθυρο Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια.

Με το σύνδεσμο Απόκρυψη μπορείτε να αποκρύψετε τον κωδικό πρόσβασης. Στη λειτουργία απόκρυψης κωδικού πρόσβασης, το Identity Safe εμφανίζει μόνο οκτώ χαρακτήρες, ανεξάρτητα από το μήκος του κωδικού πρόσβασης. Η λειτουργία Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης σάς παρέχει επίσης γραφική αναπαράσταση της ισχύος του κωδικού πρόσβασης των στοιχείων σύνδεσης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Περισσότερες πληροφορίες, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης.

Το Identity Safe σας επιτρέπει επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης των στοιχείων σύνδεσης. Πρέπει πρώτα να προβάλλετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο Εμφάνιση και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης.

Τροποποίηση την

Σας επιτρέπει να δείτε την ημερομηνία και ώρα που κάνετε τελευταία φορά αλλαγές στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης.

Το Identity Safe ενημερώνει την ημερομηνία και την ώρα ακόμα και όταν τροποποιείτε τις ρυθμίσεις από το στοιχείο Identity Safe στη Γραμμή εργαλείων Norton.

Αυτή η επιλογή προβάλει τη ημερομηνία σε μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ και την ώρα σε μορφή ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ ΠΜ/ΜΜ. Για παράδειγμα, αν κάνετε αλλαγές στις 8 Ιουνίου 2011 στις 3 μ.μ., τότε η επιλογή αυτή θα προβάλλει την ημερομηνία και την ώρα με τη μορφή 06/08/2011 3:00:00 ΜΜ.

Απαίτηση κωδικού πρόσβασης Identity Safe πριν τη συμπλήρωση

Σας ζητά τον κωδικό πρόσβασης Identity Safe πριν συμπληρώσει οποιαδήποτε σύνδεση.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να κάνετε τις πιστοποιήσεις σύνδεσης πιο ασφαλείς. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για τον ιστότοπο ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών σας.

Αυτόματη συμπλήρωση, όταν επισκέπτομαι αυτή τη σελίδα

Συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσής σας για τους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Η Symantec συνιστά τη χρήση αυτής της επιλογής για να συμπληρώνετε τα στοιχεία σύνδεσης για μια ιστοσελίδα.

Αυτόματη υποβολή όταν επιλέγω αυτά τα στοιχεία σύνδεσης

Σας συνδέει αυτόματα στους ιστότοπους για τους οποίους έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σύνδεσης.

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα Αυτόματη συμπλήρωση όταν επισκέπτομαι αυτήν τη σελίδα.

Κάθε φορά που κάνετε αλλαγές στην ενότητα Λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, μεταβαίνετε στην ενότητα Στοιχεία συνδέσεων χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, το Identity Safe προβάλλει ένα μήνυμα προειδοποίησης. Το μήνυμα προειδοποίησης σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πριν να εκτελέσετε κάποια άλλη δραστηριότητα στην ενότητα Στοιχεία σύνδεσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Θυρίδα αποθήκευσης ανοιχτή που διατίθεται στη Γραμμή εργαλείων Norton για να προβάλλετε και να εκτελέσετε αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων των αποθηκευμένων συνδέσεών σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βοηθός σύνδεσης στη Γραμμή εργαλείων Norton για να προβάλλετε, να αντιγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σύνδεσης ή τις κάρτες που έχετε στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους.

Το παράθυρο Βοηθός σύνδεσης έχει τις εξής επιλογές:

Σύνδεση σε ιστότοπο

Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στην ιστοσελίδα που φορτώσατε πρόσφατα στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάρτες

Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις Κάρτες που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους.

Όλα τα στοιχεία σύνδεσης

Σας επιτρέπει να προβάλλετε όλα τα διαπιστευτήρια σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους.

Αν έχετε αποθηκεύσει διάφορα στοιχεία σύνδεσης για τον ίδιο ιστότοπο, μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο σύνδεσης από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου Βοηθός σύνδεσης.

Το Identity Safe ανιχνεύει αυτόματα τα πεδία στοιχείων σύνδεσης που δεν έχουν συμπληρωθεί αυτόματα ή που έχουν συμπληρωθεί λάθος από το Identity Safe στις ιστοσελίδες και εμφανίζει τη γραμμή μενού Χρειάζεστε βοήθεια; στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η γραμμή μενού Χρειάζεστε βοήθεια; θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια σύνδεσης. Αν θέλετε να καταχωρήσετε μη αυτόματα τα στοιχεία από τα δεδομένα σας στο Identity Safe, μπορείτε να επιλέξετε Αντιγραφή για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τις πληροφορίες.

Πρέπει να επικυρώσετε τον κωδικό πρόσβασης στη θυρίδα αποθήκευσης για τη διαχείριση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης στο παράθυρο Βοηθός σύνδεσης, εάν επιλέξετε Απαίτηση κωδικού πρόσβασης Identity Safe πριν τη συμπλήρωση στο παράθυρο Επεξεργασία στοιχείων σύνδεσης.

Επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων σύνδεσης

Αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης

Σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v70595252_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2013