Άλλα προϊόντα

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του Norton Power Eraser

Το Norton Power Eraser σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης δικτύου, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καταγραφής, να εκτελέσετε έλεγχο πολλαπλής εκκίνησης και να συμπεριλάβετε τη σάρωση για Rootkit.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του Norton Power Eraser

 1. Εκκινήστε το Norton Power Eraser.

 2. Διαβάστε την Άδεια χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 3. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 4. Εμφανίζονται οι επιλογές για τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης δικτύου, τις ρυθμίσεις καταγραφής, τον έλεγχο πολλαπλής εκκίνησης και τη σάρωση για Rootkit.

 5. Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθεί στο Internet, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων του διαμεσολαβητή δικτύου.

 6. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων.

   Αν διαθέτετε δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων, επιλέξτε Χρήση δέσμης ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων και έπειτα πληκτρολογήστε τη δέσμη ενεργειών στο πλαίσιο κειμένου URL.

  • Αν γνωρίζετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε Χρήση διακομιστή μεσολάβησης για τις συνδέσεις HTTP και έπειτα πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης και τον αριθμό της θύρας.

  • Αν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε Χρειάζεται έλεγχος ταυτότητας για να συνδεθώ στο τείχος προστασίας μου ή το διακομιστή μεσολάβησης. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 7. Όταν τελειώσετε με την ενημέρωση των ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

 8. Αν έχετε εγκαταστήσει περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, το Norton Power Eraser σάς επιτρέπει να εκτελέσετε σάρωση των αρχείων συστήματος και των αρχείων μητρώου και των υπόλοιπων λειτουργικών συστημάτων. Για να συμπεριλάβετε και άλλα λειτουργικά συστήματα στη σάρωση, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση ελέγχου πολλαπλής εκκίνησης.

  Αν δεν έχετε εγκαταστήσει περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, η επιλογή για τον έλεγχο πολλαπλής εκκίνησης εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

 9. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων καταγραφής, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του αρχείου καταγραφής, μεταβείτε στη νέα θέση και επιλέξτε την.

  • Αν θέλετε να διαγράψετε το ιστορικό καταγραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ιστορικού καταγραφής.

  • Αν θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

  Αφού διαγράψετε το ιστορικό καταγραφής, δεν μπορείτε να αναιρέσετε καμία προηγούμενη περίοδο λειτουργίας επιδιόρθωσης του Norton Power Eraser.

 10. Ως προεπιλογή, το Norton Power Eraser συμπεριλαμβάνει τη σάρωση για Rootkit. Αν δεν θέλετε να την συμπεριλάβετε, καταργήστε την επιλογή Να συμπεριλαμβάνεται σάρωση για Rootkit (απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή).

  Η σάρωση για Rootkit εκτελείται μόνο στο τρέχον λειτουργικό σύστημα και απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος. Η σάρωση για Rootkit δεν εκτελεί σάρωση στο ανενεργό λειτουργικό σύστημα, ακόμα και αν ενεργοποιήσετε την επιλογή ελέγχου πολλαπλής εκκίνησης.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Περισσότερες ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε με το Norton Power Eraser:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v70458654_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 16/07/2018