Το σφάλμα: «3040,40018» εμφανίζεται στο προϊόν Norton

Το σφάλμα προκύπτει σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη στον υπολογιστή σας ένα προϊόν ασφαλείας που δεν ανήκει στη Symantec. Η Symantec συνιστά την εκτέλεση ενός μόνο προγράμματος προστασίας από ιούς ή προγράμματα spyware. Η εκτέλεση μόνο ενός προϊόντος Norton παρέχει την καλύτερη προστασία και ελαχιστοποιεί τις διενέξεις μεταξύ των προγραμμάτων ασφαλείας. Σας συνιστούμε να απεγκαταστήσετε οποιοδήποτε προϊόν ασφαλείας που δεν ανήκει στη Symantec. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την κατάργηση ενός προγράμματος ασφαλείας που δεν ανήκει στη Symantec, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.

Αν δεν διαθέτετε προϊόν ασφαλείας που δεν ανήκει στη Symantec ή το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά την κατάργηση εγκατάστασης ενός προϊόντος ασφαλείας που δεν ανήκει στη Symantec, μεταβείτε στο Βήμα 1.

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση των προϊόντων Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος σας, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση των ορισμών ιών

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του Intelligent Updater.

 2. Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για Windows (32-bit): Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο της λίστας στην ενότητα Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i32.exe. π.χ. 20070828-017-v5i32.exe

  • Για Windows (64-bit): Μεταβείτε στην ενότητα Πλατφόρμες 64-bit και κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο της λίστας στην ενότητα Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i64.exe. π.χ. 20090922-017-v5i64.exe

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

 4. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε.

ΒΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση λειτουργίας Auto-Protect κατά την εκκίνηση

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στην περιοχή Λεπτομερείς ρυθμίσεις, επιλέξτε Λογισμικό προστασίας από ιούς.

 4. Στην καρτέλα Αυτόματη προστασία, στην ενότητα Προστασία σε πραγματικό χρόνο, σν το στοιχείο Auto-Protect εμφανίζεται απενεργοποιημένο, κυλήστε το ρυθμιστικό για να το ενεργοποιήσετε.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Κλείσιμο.

 6. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 3

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 3. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και έπειτα πατήστε Enter.

  msconfig

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα Εκκίνηση, επιλέξτε το στοιχείο Ασφαλής εκκίνηση.

  Σε Windows XP: Στο παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα BOOT.INI, επιλέξτε το στοιχείο /SAFEBOOT.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.

  Εκτελείται επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, η οποία διαρκεί μερικά λεπτά.

ΒΗΜΑ 4

Εκτελέστε πλήρη σάρωση συστήματος

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση σαρώσεων.

 3. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

ΒΗΜΑ 5

Εκκίνηση του υπολογιστή σε κανονική λειτουργία

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 3. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και έπειτα πατήστε Enter.

  msconfig

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα Εκκίνηση, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Ασφαλής εκκίνηση.

  Σε Windows XP: Στο παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, στην καρτέλα BOOT.INI, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου /SAFEBOOT.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.

  Εκτελείται επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, η οποία διαρκεί μερικά λεπτά.

ΒΗΜΑ 6

Επανεκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση σαρώσεων.

 3. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v69674935_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2015