Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας

Αφού καταχωρίσετε στο Norton 360 Online τις προτιμώμενες ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι πολύ απλή. Ουσιαστικά, εάν έχετε προγραμματίσει ώστε όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας να εκτελούν αυτόματα τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια. Το Norton 360 Online εκτελεί αυτόματα τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας, όταν ο υπολογιστής είναι μεν ενεργοποιημένος, αλλά δεν εκτελεί καμία άλλη εργασία. Ωστόσο, το Norton 360 Online δεν δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας εάν ο προορισμός των αντιγράφων ασφαλείας είναι δίσκος CD, DVD ή δίσκος Blu-ray. Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε αυτούς τους προορισμούς απαιτείται η δική σας παρέμβαση.

Ανεξαρτήτως εάν έχετε ρυθμίσει το Norton 360 Online να εκτελεί αυτόματα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτελέσετε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Για παράδειγμα, έχετε προσθέσει ή τροποποιήσει σημαντικά αρχεία και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο τέλος της ημέρας, αν δεν θέλετε να περιμένετε την εκτέλεση αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στην κατηγορία αντιγράφων ασφαλείας στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση εκτέλεση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

  2. Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες του Norton 360 Online για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

    Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε CD, το Norton 360 Online θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε ένα εγγράψιμο CD.

  3. Στο παράθυρο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Επιλογή θέσης αντιγράφων ασφαλείας

Προβολή ή αλλαγή προγραμματισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Εγκατάσταση οπτικής μονάδας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Διαγραφή προηγούμενων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958606_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011