Αποδοχή πρόσβασης αποκλεισμένου προγράμματος

Ορισμένες φορές το Έξυπνο τείχος προστασίας αποκλείει κάποια προγράμματα από την πρόσβαση στο Internet. Αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένα προγράμματα ροής μέσων, δικτυακά παιχνίδια ή προσαρμοσμένες επιχειρηματικές εφαρμογές που παρέχονται από τον εργοδότη σας. Αν γνωρίζετε ότι η δραστηριότητα του προγράμματος στο Internet δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλειά σας, μπορείτε να καταργήσετε τον αποκλεισμό του προγράμματος και να επιτρέψετε την πρόσβασή του στο Internet.

Αποδοχή πρόσβασης αποκλεισμένου προγράμματος

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, επιλέξτε το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση στο Internet.

  4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Πρόσβαση για την καταχώριση προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Από προεπιλογή, το Norton ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους πρόσβασης στο Internet για προγράμματα με δυνατότητα πρόσβασης στο Web, την πρώτη φορά που εκτελούνται. Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet για πρώτη φορά, ο Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων δημιουργεί κανόνες. Αν θέλετε να καθορίσετε ρυθμίσεις πρόσβασης στο Internet για τα προγράμματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον Αυτόματο έλεγχο προγραμμάτων. Όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί πρόσβαση στο Internet για πρώτη φορά, σας ζητείται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης.

Απενεργοποίηση του Αυτόματου ελέγχου προγραμμάτων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων Τείχος προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος προγραμμάτων για προχωρημένους.

  4. Στη γραμμή Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958602_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018