Αγορά περισσότερου χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης

Η συνδρομή σας στο προϊόν Norton συνοδεύεται από την εκχώρηση ενός χώρου ασφαλούς ηλεκτρονικής αποθήκευσης. Όταν το προϊόν Norton εκτελεί ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, υπολογίζει το ποσοστό χώρου που χρειάζεται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν η ηλεκτρονική αποθήκευση δεν διαθέτει επαρκή χώρο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί και προσφέρει μια επιλογή για την αγορά περισσότερου χώρου.

Δεν χρειάζεται να περιμένετε έως ότου το προϊόν Norton να σας ειδοποιήσει ότι χρειάζεστε περισσότερο χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο ανά πάσα στιγμή.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να αγοράσετε περισσότερο χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

Η Symantec παρέχει 25 GB χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης για κάθε κλειδί προϊόντος Norton. Μπορείτε να μοιράσετε το χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που σας έχει εκχωρηθεί μεταξύ των υπολογιστών σας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Norton που διαθέτετε. Για παράδειγμα, έχετε δύο υπολογιστές με εγκατεστημένο το προϊόν Norton και τους έχετε δηλώσει στον ίδιο λογαριασμό Norton. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του χώρου αποθήκευσης μεταξύ των δύο υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε 10 GB του χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης για τον πρώτο υπολογιστή. Όταν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική αποθήκευση για το δεύτερο υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Norton, αυτός ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιήσει τα υπολειπόμενα 15 GB του χώρου αποθήκευσης.

Ο χώρος ηλεκτρονικής αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείτε.

Αγορά επιπλέον χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

  1. Όταν το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί ότι χρειάζεται περισσότερο χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αγορά περισσότερου χώρου αποθήκευσης.

    Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει σε μια ασφαλή σελίδα μέσω της οποίας μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ασφαλή ιστοσελίδα, για να αγοράσετε επιπλέον χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

Αγορά επιπλέον χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης ανά πάσα στιγμή

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Περισσότερος χώρος αποθήκευσης.

    Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει σε μια ασφαλή σελίδα μέσω της οποίας μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα, για να αγοράσετε επιπλέον χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

Βίντεο: Αγορά επιπλέον χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης ανά πάσα στιγμή

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6958560_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2017