Αγορά περισσότερου χώρου αποθήκευσης στο cloud

Η συνδρομή σας στο προϊόν Norton συνοδεύεται από την εκχώρηση ενός χώρου ασφαλούς αποθήκευσης στο cloud. Όταν το προϊόν Norton εκτελεί ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, υπολογίζει το ποσοστό χώρου που χρειάζεται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν η αποθήκευση στο cloud δεν διαθέτει επαρκή χώρο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί και προσφέρει μια επιλογή για την αγορά περισσότερου χώρου.

Δεν χρειάζεται να περιμένετε έως ότου το προϊόν Norton να σας ειδοποιήσει ότι χρειάζεστε περισσότερο χώρο αποθήκευσης στο cloud. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο ανά πάσα στιγμή.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να αγοράσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Η Symantec παρέχει 25 GB χώρου αποθήκευσης στο cloud για κάθε κλειδί προϊόντος Norton. Μπορείτε να μοιράσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud που σας έχει εκχωρηθεί μεταξύ των υπολογιστών σας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Norton που διαθέτετε. Για παράδειγμα, έχετε δύο υπολογιστές με εγκατεστημένο το προϊόν Norton και τους έχετε δηλώσει στον ίδιο λογαριασμό Norton. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του χώρου αποθήκευσης μεταξύ των δύο υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε 10 GB του χώρου αποθήκευσης στο cloud για τον πρώτο υπολογιστή. Όταν ενεργοποιήσετε την αποθήκευση στο cloud για το δεύτερο υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Norton, αυτός ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιήσει τα υπολειπόμενα 15 GB του χώρου αποθήκευσης.

Ο χώρος αποθήκευσης στο cloud διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείτε.

Αγορά επιπλέον χώρου αποθήκευσης στο cloud κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

  1. Όταν το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί ότι χρειάζεται περισσότερο χώρο αποθήκευσης στο cloud, κάντε κλικ στην επιλογή Αγορά περισσότερου χώρου αποθήκευσης.

    Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει σε μια ασφαλή σελίδα μέσω της οποίας μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο cloud.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ασφαλή ιστοσελίδα, για να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Αγορά επιπλέον χώρου αποθήκευσης στο cloud ανά πάσα στιγμή

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Περισσότερος χώρος αποθήκευσης.

    Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει σε μια ασφαλή σελίδα μέσω της οποίας μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο cloud.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα, για να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Βίντεο: Αγορά επιπλέον χώρου αποθήκευσης στο cloud

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958560_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2017