Επαναφορά αρχείων

Η δημιουργία σωστών αντιγράφων ασφαλείας είναι χρήσιμη για να μπορείτε να επαναφέρετε αρχεία από τα αντίγραφα ασφαλείας, εάν παρουσιαστεί ανάγκη. Το προϊόν Norton παρέχει μια εύκολη μέθοδο επαναφοράς για την επαναφορά των αρχείων για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας.

Ως προεπιλογή, το προϊόν Norton εμφανίζει τη θέση αντιγράφου ασφαλείας του πιο πρόσφατου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήσατε, καθώς και τις αρχικές θέσεις των αρχείων.

Για την επαναφορά αρχείων από την ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου, στο παράθυρο Ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Ορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton

Όταν επαναφέρετε αρχεία, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επαναφορά από

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας για την επαναφορά των αρχείων.

Αν δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε εξωτερικά μέσα, τότε πρέπει να τα συνδέσετε με τον υπολογιστή σας για να επαναφέρετε τα αρχεία αυτά. Το προϊόν Norton εμφανίζει όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας για τα οποία εκτελέσατε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τα οποία μπορεί να εντοπίσει αυτήν τη στιγμή ο υπολογιστής σας.

Αρχεία

Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που επιλέξατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αναζήτηση για να αναζητήσετε αρχεία κατά όνομα και να προσθέσετε το επιλεγμένο αρχείο προς επαναφορά. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά όλων των αρχείων και κατηγοριών που βρίσκεται δίπλα από την επικεφαλίδα Αρχεία, για να επιλέξετε όλες τις κατηγορίες αρχείων. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση αντιγράφων ασφαλείας αρχείων βάσει κατηγοριών και φακέλων, χρησιμοποιώντας την επιλογή Αναζήτηση αρχείων και φακέλων.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τις κατηγορίες των αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

Επαναφορά σε

Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους θέση ή να μεταβείτε σε μια νέα θέση στην οποία μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία. Το προϊόν Norton εμφανίζει το συνολικό αριθμό αρχείων και το συνολικό μέγεθος των αρχείων που έχετε επιλέξει για επαναφορά.

Αν εντοπιστούν αρχεία με το ίδιο όνομα στην αρχική θέση, τα αρχεία που επαναφέρετε θα αντικαταστήσουν αυτά τα αρχεία.

Επαναφορά αρχείων

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  2. Στο παράθυρο Επαναφορά αρχείων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

    • Στην περιοχή Επαναφορά από, αλλάζετε τη θέση από όπου κάνετε επαναφορά.

    • Στην ενότητα Αρχεία, καθορίστε τα στοιχεία προς επαναφορά.

    • Στην περιοχή Επαναφορά σε, αλλάζετε τη θέση όπου θα επαναφέρετε τα αρχεία.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την επαναφορά των αρχείων σας.

Βίντεο: Πώς μπορώ να επαναφέρω αρχεία από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958542_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 14/09/2017