Άλλα προϊόντα

Επαναφορά αρχείων

Η δημιουργία σωστών αντιγράφων ασφαλείας είναι χρήσιμη για να μπορείτε να επαναφέρετε αρχεία από τα αντίγραφα ασφαλείας, εάν παρουσιαστεί ανάγκη. Το Norton 360 Online προσφέρει μια εύκολη μέθοδο για την επαναφορά αρχείων από αντίγραφα ασφαλείας.

Από προεπιλογή, το Norton 360 Online εμφανίζει τη θέση αντιγράφου ασφαλείας του πιο πρόσφατου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήσατε, καθώς και τις αρχικές θέσεις των αρχείων.

Όταν επαναφέρετε αρχεία, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επαναφορά από

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας για την επαναφορά των αρχείων.

Αν δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε εξωτερικά μέσα, τότε πρέπει να τα συνδέσετε με τον υπολογιστή σας για να επαναφέρετε τα αρχεία αυτά. Το Norton 360 Online εμφανίζει όλα τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας για τα οποία εκτελέσατε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τα οποία μπορεί να εντοπίσει αυτήν τη στιγμή ο υπολογιστής σας.

Αρχεία

Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που επιλέξατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αναζήτηση για να αναζητήσετε αρχεία κατά όνομα και να προσθέσετε το επιλεγμένο αρχείο προς επαναφορά. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά όλων των αρχείων και κατηγοριών που βρίσκεται δίπλα από την επικεφαλίδα Αρχεία, για να επιλέξετε όλες τις κατηγορίες αρχείων. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση αντιγράφων ασφαλείας αρχείων βάσει κατηγοριών και φακέλων, χρησιμοποιώντας την επιλογή Αναζήτηση αρχείων και φακέλων.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα αντίγραφα ασφαλείας αρχείων σε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τις κατηγορίες των αρχείων αντιγράφων ασφαλείας.

Επαναφορά σε

Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους θέση ή να μεταβείτε σε μια νέα θέση στην οποία μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία. Το Norton 360 Online εμφανίζει τον συνολικό αριθμό αρχείων και το συνολικό μέγεθος των αρχείων που έχετε επιλέξει για επαναφορά.

Εάν στην αρχική θέση βρίσκονται αρχεία με το ίδιο όνομα, τα αρχεία που επαναφέρετε θα αντικαταστήσουν αυτά τα αρχεία.

Εάν δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων σε CD ή DVD, μην επιχειρήσετε να επαναφέρετε τα αρχεία με απευθείας αντιγραφή τους στον υπολογιστή από τους δίσκους αντιγράφων ασφαλείας. Όταν το Norton 360 Online δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας αρχείων σε CD ή DVD, ορισμένες φορές χρειάζεται να διασπάσει τα αρχεία μεταξύ δύο δίσκων. Επομένως, εάν αντιγράψετε ένα αρχείο απευθείας από ένα δίσκο, το αρχείο ενδέχεται να αντιγραφεί μόνο τμηματικά. Ένα τέτοιο αρχείο εμφανίζεται ως κατεστραμμένο, όταν επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε. Αφήστε το Norton 360 Online να αναλάβει την επαναφορά των αρχείων.

Επαναφορά αρχείων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  2. Στο παράθυρο Επαναφορά αρχείων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

    • Στην περιοχή Επαναφορά από, αλλάζετε τη θέση από όπου κάνετε επαναφορά.

    • Στην ενότητα Αρχεία, καθορίστε τα στοιχεία προς επαναφορά.

    • Στην περιοχή Επαναφορά σε, αλλάζετε τη θέση όπου θα επαναφέρετε τα αρχεία.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αρχείων.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επαναφορά των αρχείων.

Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας την Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση του Norton 360 Online

Επιλογή προορισμού επαναφοράς

Επιλογή αρχείων για επαναφορά

Επιλογή θέσης από την οποία θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά αρχείων

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958542_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011