Λύσεις προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες συμβουλές αποφυγής προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας.

Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας

Οι ακόλουθες συμβουλές αφορούν όλα τα αντίγραφα ασφαλείας:

  • Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας τακτικά. Όσο συχνότερα δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, τόσο μειώνεται η πιθανότητα απώλειας σημαντικών πληροφοριών. Συνιστάται ο προγραμματισμός αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, καθώς έτσι θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας εκείνων των αρχείων που τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αποτελεί μια καλή δεύτερη επιλογή.

  • Αν χρησιμοποιείτε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αφήστε τον υπολογιστή ενεργοποιημένο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτελείται όταν ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν χρησιμοποιείται.

  • Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που παρέχει το προϊόν Norton, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν δημιουργηθεί όντως αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία που πρέπει.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικές μονάδες δίσκου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων δίσκου flash

Οι ακόλουθες συμβουλές αφορούν δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικές μονάδες:

  • Ορισμένες μονάδες χρησιμοποιούν παλαιότερα συστήματα αρχείων των Windows, όπως FAT-16 ή FAT-32, τα οποία δεν μπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία μεγαλύτερα από 4 GB. Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τόσο μεγάλα αρχεία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι διαμορφωμένη με σύστημα αρχείων που υποστηρίζει μεγάλα αρχεία, όπως είναι το NTFS.

  • Αν χρησιμοποιείτε αυτόματη ή προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικές μονάδες είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες.

  • Για να αποφύγετε τυχόν καταστροφή των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας κατά λάθος, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για άλλο σκοπό πέρα από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud

Οι ακόλουθες συμβουλές αφορούν αντίγραφα ασφαλείας στο χώρο αποθήκευσης στο cloud:

  • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν αποσυνδέεται αυτόματα από το Internet όταν δεν χρησιμοποιείται.

  • Ελέγχετε τακτικά το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης που σας απομένει στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud και αγοράστε περισσότερο χώρο πριν καταστεί απαραίτητο.

  • Η ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο όταν υπάρχει γρήγορη σύνδεση στο Internet. Αν η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας διαρκεί υπερβολικά, επιλέξτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μόνο για τα αρχεία που χρησιμοποιείτε τακτικά. Έπειτα δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας περιοδικά σε μονάδες δίσκου για τα μεγαλύτερα αρχεία που χρησιμοποιείτε σπάνια.

  • Αν εκτελείτε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο χώρο αποθήκευσης στο cloud για περισσότερους από έναν υπολογιστές, ονομάστε κάθε υπολογιστή με διαφορετικό ψευδώνυμο. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζετε ευκολότερα τον υπολογιστή και τα αντίγραφα ασφαλείας που αντιστοιχούν σε κάθε υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6958539_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2017