Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες συμβουλές αποφυγής προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας.

Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας

Οι ακόλουθες συμβουλές αφορούν όλα τα αντίγραφα ασφαλείας:

  • Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας τακτικά. Όσο συχνότερα δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, τόσο μειώνεται η πιθανότητα απώλειας σημαντικών πληροφοριών. Συνιστάται ο προγραμματισμός αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, καθώς έτσι θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας εκείνων των αρχείων που τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Η επόμενη αποτελεσματική επιλογή είναι η προγραμματισμένη εβδομαδιαία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

  • Εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αφήστε τον υπολογιστή ενεργοποιημένο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτελείται όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν χρησιμοποιείται.

  • Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που παρέχει το Norton 360 Online για να βεβαιωθείτε ότι έχουν δημιουργηθεί όντως αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία που πρέπει.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε CD ή DVD

Οι ακόλουθες συμβουλές αφορούν αντίγραφα ασφαλείας σε CD ή DVD:

  • Όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, φροντίστε να έχετε αρκετούς δίσκους διαθέσιμους. Έτσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τυχόν περιστασιακά ελαττώματα δίσκων ή καταστάσεις όπου η ποσότητα δεδομένων για τα οποία δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

  • Κολλήστε ετικέτες με πλήρεις λεπτομέρειες στους δίσκους αντιγράφων ασφαλείας ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε το σωστό δίσκο όταν πρέπει να επαναφέρετε αρχεία.

  • Μην αντιγράφετε αρχεία απευθείας από τους δίσκους αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή. Ενδέχεται να αντιγράψετε κατά λάθος μόνο ένα μέρος του δίσκου. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά του Norton 360 Online ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση του Norton 360 Online.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικές μονάδες δίσκου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων δίσκου flash

Οι ακόλουθες συμβουλές αφορούν δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικές μονάδες:

  • Ορισμένες μονάδες χρησιμοποιούν παλαιότερα συστήματα αρχείων των Windows, όπως FAT-16 ή FAT-32, τα οποία δεν μπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία μεγαλύτερα από 4 GB. Εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τόσο μεγάλα αρχεία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι διαμορφωμένη με σύστημα αρχείων που υποστηρίζει μεγάλα αρχεία, όπως είναι το NTFS.

  • Εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη ή προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικές μονάδες είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες.

  • Για να αποφύγετε τυχόν καταστροφή των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας κατά λάθος, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για σκοπό άλλον από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Λήψη επιπλέον βοήθειας για προβλήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Επίλυση προβλήματος με χρήση της Αυτόματης επιδιόρθωσης Norton

Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958539_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011