Επιλογή θέσης αντιγράφων ασφαλείας

Το Norton μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε διάφορους τύπους θέσεων αποθήκευσης. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποσότητα των αντιγράφων ασφαλείας εξαρτάται από την επιλογή της θέσης. Δεν ενδείκνυται κάθε θέση αντιγράφων ασφαλείας για κάθε κατάσταση και για κάθε χρήστη.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε θέση αποθήκευσης που προσφέρει το Norton για τα αντίγραφα ασφαλείας σας, ανάλογα με τον υπολογιστή και τις συνδεδεμένες συσκευές που διαθέτετε. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στον ακόλουθο πίνακα, για να επιλέξετε μια θέση που καλύπτει κατά το μέγιστο τις ανάγκες σας για ασφάλεια, ταχύτητα και χωρητικότητα αποθήκευσης:

C: (Τοπικός σκληρός δίσκος)

Αυτή η επιλογή δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε έναν ειδικό φάκελο, στη μονάδα δίσκου C: του υπολογιστή. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στη μονάδα δίσκου C: είναι ταχύτατη και ιδιαίτερα πρακτική και περιορίζεται μόνο από το ποσοστό διαθέσιμου ελεύθερου χώρου στη μονάδα δίσκου. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στη μονάδα δίσκου C είναι μια πρακτική, αλλά μη ασφαλής μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί στη μονάδα δίσκου μπορεί να καταστρέψει τόσο τα αρχικά αρχεία όσο και τα αντίγραφα ασφαλείας. Αν χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου C για γρήγορη, αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει επίσης, περιστασιακά, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε διαφορετική μονάδα δίσκου ή σε κάποια άλλη θέση.

Διαφορετική εσωτερική ή εξωτερική μονάδα δίσκου

Αυτή η επιλογή προσφέρεται για γρήγορη, πρακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μπορείτε να εκτελείτε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και να έχετε πάντα πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, όσο η μονάδα δίσκου είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.

Η χρήση διαφορετικής μονάδας δίσκου είναι ασφαλέστερη από τη χρήση της μονάδας δίσκου C:, ωστόσο τα δεδομένα σας εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο εξαιτίας τυχόν δυσλειτουργιών του υλικού του υπολογιστή.

Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετική μονάδα δίσκου, θα πρέπει επίσης, περιστασιακά, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε κάποια άλλη θέση.

Μονάδα δίσκου δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τοπικό δίκτυο που προσφέρει μια θέση αποθήκευσης στην οποία έχετε πρόσβαση. Ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου σας, με αυτήν την επιλογή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν το ίδιο γρήγορα με την αντίστοιχη σε εσωτερική ή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο που προσφέρει συσκευή αποθήκευσης, στην οποία έχετε πρόσβαση.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου δικτύου, πρέπει να αντιστοιχίσετε την εξωτερική μονάδα δίσκου δικτύου στον υπολογιστή. Όταν αντιστοιχίζετε μια μονάδα δίσκου, πρέπει να καθορίσετε και ένα γράμμα μονάδας δίσκου για τη σύνδεση.

Μονάδα δίσκου flash και αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου του iPod

Οι μονάδες δίσκου flash και λοιπές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις αντιγράφων ασφαλείας.

Το Norton εμφανίζει αυτές τις συσκευές ως εξωτερικές μονάδες δίσκου. Αν μια τέτοια συσκευή είναι πάντα συνδεδεμένη στον υπολογιστή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το ποσοστό διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης σε αυτές τις συσκευές μπορεί να είναι μικρότερο σε σύγκριση με εκείνο στους σκληρούς δίσκους. Αν χρησιμοποιείτε μονάδα δίσκου flash για τα αντίγραφα ασφαλείας, θα πρέπει επίσης, περιστασιακά, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε διαφορετική θέση αποθήκευσης.

Όταν επιλέγετε την Ασφαλή αποθήκευση στο cloud ως θέση αντιγράφου ασφαλείας, το Norton σάς ζητά να εγγραφείτε στο λογαριασμό Norton που διαθέτετε. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να εγγραφείτε στο λογαριασμό Norton.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ασφαλή αποθήκευση στο cloud ως θέση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου, στο παράθυρο ρυθμίσεων του Τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Ορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Norton με ένα έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης για να χρησιμοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud.

Επιλογή θέσης αντιγράφων ασφαλείας

  1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή και ενεργοποιημένη.

  2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

  3. Στην καρτέλα Θέση, επιλέξτε τη θέση και τη συσκευή όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα αντίγραφα ασφαλείας.

    Αν η συσκευή ή θέση δεν εμφανίζονται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση λίστας.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958527_ns_sos_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2018