Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ένας από τους κυριότερους τρόπους προστασίας των πολύτιμων πληροφοριών που βρίσκονται στον υπολογιστή σας είναι η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Σε περίπτωση που χάσετε τα δεδομένα σας, το Norton 360 Online σας επιτρέπει να τα επαναφέρετε αργότερα. Για παράδειγμα, αν διαγράψετε κατά λάθος ένα σημαντικό αρχείο ή αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία υλικού στον υπολογιστή σας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κάποια αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά των χαμένων αρχείων σας από τα αντίγραφα ασφαλείας σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να μην γεμίζει ο μόνιμος δίσκος του υπολογιστή με παλιά αρχεία και αρχεία που χρησιμοποιούνται σπάνια. Αφού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για αυτά τα αρχεία, μπορείτε να τα καταργήσετε από τον υπολογιστή σας και να τα επαναφέρετε αργότερα, αν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Το Norton 360 Online σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας με ευκολία σε οποιοδήποτε μέσο το οποίο αναγνωρίζουν τα Windows ως αποθηκευτική μονάδα. Ο προορισμός των αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να συμπεριλαμβάνει εξωτερικές μονάδες δίσκου, φακέλους αποθήκευσης δικτύου, δίσκους CD, DVD ή Blu-ray, iPod, μονάδες δίσκου flash, (ψηφιακές) φωτογραφικές μηχανές, smart-phones, ή μια πληθώρα άλλων συσκευών.

Το Norton 360 Online σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση οποιουδήποτε αρχείου για το οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, μέσω των επικαλύψεων εικονιδίων και της καρτέλας Αντίγραφα ασφαλείας στη σελίδα Ιδιότητες. Οι επικαλύψεις εικονιδίων σε ένα αρχείο υποδεικνύουν την κατάσταση αντιγράφων ασφαλείας των προστατευόμενων αρχείων σας. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, όπως ο χρόνος δημιουργίας του τελευταίου αντιγράφου ασφαλείας για κάθε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της σελίδας Ιδιοτήτων αρχείων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις επιλογές αυτές αν δε θέλετε να βλέπετε τις επικαλύψεις εικονιδίων και τις λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας.

Ανεξαρτήτως της μεθόδου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που επιλέγετε, μπορείτε πάντα να προσθέσετε ή να καταργήσετε στοιχεία από το σύνολο αρχείων για το οποίο επιλέγετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα μεμονωμένο αρχείο από τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιώντας το μενού συντόμευσης, το οποίο εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ σε ένα αρχείο.

Πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των αντιγράφων ασφάλειας

Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958518_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011