Πληροφορίες για τη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του Norton

Η λειτουργία Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά του Norton προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα και τα αρχεία μέσων σας δημιουργώντας τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για αυτά. Εάν κάποιο καταστρεπτικό συμβάν παρουσιαστεί στον υπολογιστή, μπορείτε να επαναφέρετε τις πολύτιμες πληροφορίες σας από τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιούργησε το Norton 360 Online.

Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Πληροφορίες για το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Δημιουργία νέου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας

Επαναφορά αρχείων

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958515_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2011