Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης

Το προϊόν Norton χρησιμοποιεί μια σύνδεση Internet για την υποστήριξη πολλών από τις λειτουργίες προστασίας που προσφέρει. Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθείτε στο Internet, θα πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου του προϊόντος Norton. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μετά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες υποστήριξης για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα σύνδεσης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958235_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2016