Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης

Το προϊόν Norton χρησιμοποιεί μια σύνδεση Internet για την υποστήριξη πολλών από τις λειτουργίες προστασίας που προσφέρει. Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθείτε στο Internet, θα πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου του προϊόντος Norton. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μετά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες υποστήριξης για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα σύνδεσης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6958235_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2016