Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης

Το Norton 360 Online χρησιμοποιεί μια σύνδεση Internet για την υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών προστασίας που προσφέρει. Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθείτε στο Internet, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που αφορούν στις ρυθμίσεις του διαμεσολαβητή στο Norton 360 Online. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet μετά την εγκατάσταση του Norton 360 Online, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ για παροχή υποστήριξης.

Προσαρμογή των Ρυθμίσεων διαμεσολαβητή δικτύου

Πληροφορίες για τις Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου

Πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία ευρείας ζώνης με περιορισμούς

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958235_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011