Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για την αποτελεσματική χρήση της βελτιστοποίησης

Το Norton 360 Online βελτιστοποιεί αυτόματα τον μόνιμο δίσκο του υπολογιστή, όπως απαιτείται, και δεν απαιτεί καμία ενέργεια από μέρους σας για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Ωστόσο, μπορείτε να υιοθετήσετε ορισμένες πρακτικές που θα βοηθήσουν το Norton 360 Online να εκτελεί αποτελεσματικότερα την αυτόματη βελτιστοποίηση.

Με τις ακόλουθες πρακτικές, η αυτόματη βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη:

Αφήνετε κατά διαστήματα ενεργοποιημένο τον υπολογιστή σας όταν δεν τον χρησιμοποιείτε

Το Norton 360 Online εκτελεί βελτιστοποίηση δίσκων, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και σε κατάσταση αδράνειας. Εάν απενεργοποιείτε τον υπολογιστή κάθε φορά που ολοκληρώνετε την εργασία σας, το Norton 360 Online δεν θα μπορεί να εκτελέσει αυτόματη βελτιστοποίηση. Εάν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης, το Norton 360 Online θα συνεχίσει τη διαδικασία βελτιστοποίησης την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Ορίστε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης

Το Norton 360 Online βελτιστοποιεί αυτόματα τον σκληρό δίσκο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε και ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης.

Καταργείτε τα μεγάλα και περιττά αρχεία

Τα μεγάλα αρχεία εμφανίζονται συνήθως περισσότερο κατακερματισμένα από τα μικρά αρχεία. Αυτά τα κατακερματισμένα αρχεία επηρεάζουν την απόδοση του υπολογιστή σας.

Προγραμματισμός σαρώσεων ασφαλείας και απόδοσης

Μη αυτόματη βελτιστοποίηση μόνιμων δίσκων

Πληροφορίες για την αποτελεσματική χρήση της βελτιστοποίησης

Πληροφορίες για την Προσαρμογή Η/Υ

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958042_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011