Μη αυτόματη βελτιστοποίηση των μόνιμων δίσκων

Η βελτιστοποίηση των μόνιμων δίσκων του υπολογιστή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την αξιοπιστία. Το Norton ελέγχει αυτόματα τους μόνιμους δίσκους για κατακερματισμό και τους βελτιστοποιεί, εάν είναι κατακερματισμένοι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10 τοις εκατό. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις πιο πρόσφατες αναφορές για να δείτε εάν είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση.

Η εκτέλεση της Βελτιστοποίησης δίσκου είναι δυνατή μόνο όταν ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο είναι μεγαλύτερος από 15 τοις εκατό.

Ορισμένα προγράμματα, όπως τα προγράμματα επεξεργασίας ταινιών ή τα προγράμματα που απαιτούν μεγάλη χωρητικότητα δίσκου, μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα εάν οι δίσκοι είναι βελτιστοποιημένοι. Αν προτιμάτε να μην περιμένετε έως ότου το Norton εκτελέσει αυτόματη βελτιστοποίηση, μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματη βελτιστοποίηση των δίσκων.

Κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης δίσκου, οι μονάδες δίσκου αποθήκευσης σταθερής κατάστασης (SSD) ανασυγκροτούνται μόνο σε Windows 8 ή μεταγενέστερα λειτουργικά συστήματα.

Μη αυτόματη βελτιστοποίηση των μόνιμων δίσκων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Βελτιστοποίηση δίσκου.

  2. Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6958039_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016