Άλλα προϊόντα

Μη αυτόματη βελτιστοποίηση μόνιμων δίσκων

Η βελτιστοποίηση των μόνιμων δίσκων του υπολογιστή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την αξιοπιστία. Το Norton 360 Online ελέγχει αυτόματα τους μόνιμους δίσκους για κατακερματισμό και τους βελτιστοποιεί, εάν είναι κατακερματισμένοι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις πιο πρόσφατες αναφορές για να δείτε εάν είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση.

Η εκτέλεση της Βελτιστοποίησης δίσκου είναι δυνατή μόνο όταν ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο είναι μεγαλύτερος από 15 τοις εκατό.

Ορισμένα προγράμματα, όπως τα προγράμματα επεξεργασίας ταινιών ή τα προγράμματα που απαιτούν μεγάλη χωρητικότητα δίσκου, μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα εάν οι δίσκοι είναι βελτιστοποιημένοι. Εάν προτιμάτε να μην περιμένετε έως ότου το Norton 360 Online εκτελέσει αυτόματη βελτιστοποίηση, μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματη βελτιστοποίηση των δίσκων.

Η βελτιστοποίηση δίσκου δεν εκτελείται σε υπολογιστές με μονάδα σκληρού δίσκου αμιγούς κατάστασης.

Μη αυτόματη βελτιστοποίηση των μόνιμων δίσκων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή Η/Υ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση βελτιστοποίησης δίσκου.

  2. Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, στο παράθυρο Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Προβολή λεπτομερειών των λειτουργιών προστασίας

Πληροφορίες για τον κατακερματισμό δίσκων και αρχείων

Πληροφορίες για την εκκαθάριση ακαταστασίας δίσκου

Πληροφορίες για την Προσαρμογή Η/Υ

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958039_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011